Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Na seminarju vam bomo na praktičnih primerih prikazali, kako izpolniti posamezno rubriko obrazca. Ob tem vas bomo opozorili, kako biti »lojalni davkoplačevalec« in plačati državi natančno toliko kot je potrebno in niti EUR več, oziroma kot pravi pregovor: »Dajmo cesarju kar je cesarjevega in niti EUR več.«

VSEBINA:

 • Pregled zakonodaje
 • Zavezanec za davek (rezident, nerezident), davčna stopnja, davčno obdobje
 • Amortizacija kot davčno priznan odhodek (predstavitev ob uporabi praktičnih primerov; posebnosti)
 • Odpisi terjatev kot davčno priznan odhodek (predstavitev ob uporabi praktičnih primerov) in v katerihprimerih je potrebno obračunavati odloženi davek
 • Določanje transfernih cen (posebnosti)
 • Obresti med povezanimi osebami (posebnosti)
 • Obdavčitev dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam
 • Prevrednotenje finančnih naložb ter vpliv prevrednotenja na davčno osnovo,
 • Oblikovanje rezervacij in vpliv na davčno osnovo
 • Davčno nepriznani odhodki (predstavitev ob uporabi praktičnih primerov)
 • Plače in druga izplačila v zevi z zaposlitvijo (posebnosti)
 • Davčna izguba in pokrivanje davčne izgube
 • Izvzem prihodkov
 • Davčne olajšave
 • Praktični primeri davčnih olajšav
 • Praktični primer davčnega obračuna
 • Pregled posamezne postavke obrazca in njegovih prilog
 • Ostale posebnosti
 • Vprašanja in odgovori.

SEMINAR JE NAMENJEN: vodjem financ in računovodstva, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem, vodjem komerciale, samostojnim podjetnikom, vodjem računovodskih servisov in vsem, ki jih ta tematika zanima.

SEMINAR BO VODILA: Alenka Krkovič, mag., preizkušena davčnica, preizkušena računovodkinja; sodna izvedenka za davke in sodna izvedenka za računovodstvo; z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami s področja računovodstva, davkov in financ; svetovalka uprav.

KOTIZACIJA IN PLAČILO: Cena seminarja za člane ŠGZ je 110,00 EUR (DDV ni vključen), za nečlane je cena 140 EUR (DDV ni vključen) in vključuje seminarsko gradivo.
Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun  NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 5087. ProsImo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

PRIJAVNICA 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic