Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Opredmetena osnovna sredstva in njihov vpliv na davčno osnovo – Posebej UGODNO!

IZ VSEBINE:

1. Kaj je OPREDMETENO OSNOVNO SREDSTVO (OOS), oz. kdaj govorimo o OOS in kdaj o drobnem inventarju (DI),

2. Finančni najem in OOS,

3. Vlaganje v tuje OOS- sprememba SRS,

4. Kdaj »govorimo« o strošku vzdrževanja OOS in kdaj o strošku, ki povečuje njegovo nabavno vrednost,

5. Prevrednotovanje OOS,

6. AMORTIZACIJA OOS
• Metode amortiziranja,
• Letne amortizacijske stopnje- sprememba računovodske ocene.
• Poslovna – »davčna« amortizacija,
• Kdaj se ne pojavi »popravek vednosti«, ki je povezan z amortiziranjem.

7. OOS in koriščenje investicijskih olajšav v skladu z ZDDPO-2
• kdaj, za nabavo katerega OOS,
• pojasnila DURS-a,
• najpogostejše napake !
 

SEMINAR JE NAMENJEN:
vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, , svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič
, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih (knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike. 

PRIJAVE IN KOTIZACIJA:
Prijavite sprejemamo preko e-prijavnice (spodaj) ali s prijavnico v tem VABILU  po faxu na 02/220 87 11 ali na igor.pernek@stajerskagz.si .
Za člane ŠGZ znaša kotizacija samo 50,00 EUR + 20% DDV,  za nečlane  75,00 EUR + 20% DDV. 
Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 dan pred pričetkom na poslovni račun pri Probanki d.d., št.: SI56 2510 0972 1667 145 , sklic – matična št. podjetja, in da ob prihodu predložite potrdilo o plačilu.
Morebitna odjava nam mora biti podana pisno najkasneje do 20.9.2011. Pri neudeležbi brez pisne odjave kotizacije ne vračamo.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic