Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Spremembe v računovodskem poročanju v Sloveniji v letu 2009

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Vsem računovodskim strokovnjakom; (računovodjem, revizorjem, davčnim svetovalcem, analitikom, …), ki poznajo SRS pa želijo izvedeti katere spremembe so doživeli mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP)) v času od sprejema SRS 2006. Vsem uporabnikom popolne zbirke MSRP (Full IFRS), ki se želijo seznaniti z novostmi v letu 2009. Vsem, ki jih zanima vsebina  standarda za mala in srednja podjetja – MSRP za MSP (IFRS for SMEs), ki ga bodo uporabljala številna podjetja po svetu.  Nenazadnje vsem, ki so odgovorni za sestavo letnega poročila, ter potrebujejo informacije o vplivih sprememb na področju računovodenja na finančni položaj podjetja.
 

PROGRAM SEMINARJA

 • Kako se sprejemajo (spreminjajo) MSRP
 • Postopek sprejema MSRP v EU
 • Povezanost MSRP in SRS
 • Katera podjetja bodo lahko uporabljala MSRP za mala in srednja podjetja
 • Spremembe računovodskih direktiv v EU
 • Obravnava sprememb MSRP (s poudarkom na letu 2009) na podlagi primerov iz prakse:
 • Stroški izposojanja pri zalogah, nepremičninah
 • Gradbene pogodbe
 • Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine
 • Finančni inštrumenti
 • Sredstva v upravljanju (koncesije)
 • Izplačila lastnikom v nedenarni obliki
 • Konsolidacija in poslovne združitve – dobro ime
 • Pregled vsebine predloga sprememb SRS – spremenjeni računovodski izkazi
 • Predstavitev vsebine MSRP za MSP ter prikaz razlik v primerjavi z MSRP in SRS


PREDAVATELJICA:
Silva Koritnik Rakela, univ.dipl.ekon, pooblaščena revizorka,   je svojo poklicno kariero začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji.  Od leta 1995 sodeluje pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb ter se vključuje v svetovalne projekte s področja statusnih preoblikovanj. Je avtorica strokovnih prispevkov in urednica za področje računovodstva v reviji RDP, Računovodstvo, davki in pravo. Je predavateljica iz področij, ki so del njene poslovne prakse.
Kotizacija:  za člane ŠGZ znaša 140,00 EUR +20% DDV;  za druge: 180,00 EUR  + 20% DDV. 

Vljudno vabljeni       


 VABILO

                                                                                               

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic