Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Vse o terjatvah z Dido Volk

Vsebina seminarja:

  UPRAVLJANJE S TERJATVAMI
Listine glede obstoja terjatve; zastaranje terjatev; aktualna vprašanja obresti:(zamudne obresti od sodnih stroškov, metoda obračunavanja obresti: konformna – linearna, prepoved obrestovanja obresti nad glavnico; izpolnitev:(vračunanje izpolnitve – vrstni red, zamuda z izpolnitvijo, opominjanje; pobot – kompenzacija: pogoji za pobot, izjava o pobotu, terjatve, ki jih ni mogoče pobotati; pogodba o odstopu terjatve.

  ZAVAROVANJE TERJATEV
Bančna garancija: (bistvene sestavine, položaj upravičenca, sodni postopki; poroštvo: položaj poroka, oblika poroštvene pogodbe, sodna praksa; menica:(bistvene sestavine, oblike menic, položaj upnika in uveljavljanje terjatve v izvršilnem  postopku, pravdnem
postopku; zastavna pravica; položaj upnika z zavarovano terjatvijo v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave.

  IZTERJAVA TERJATEV
Predlog za izvršbo; nov postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine (predstavitev obrazca predloga za izvršbo z navodilom za izpolnjevanje, pristojnost Centralnega oddelka za verodostojno listino – CoVL, postopek s predlogom za izvršbo, načini plačila takse; predstavitev postopka na Centralnem oddelku za verodostojno listino: (s prvimi odzivi sodne prakse in prakse strank – upnikov in dolžnikov; ugovor dolžnika: (spremembe pri postopku z ugovorom zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, spremembe plačila sodne takse za ugovor, pravdni postopek po vloženem ugovoru; postopek izvršbe po pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine; izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve: izvršba na premičnine; na denarno terjatev; na nematerializirane vrednostne papirje; izvršba na nepremičnine; na delež družbenika v družbi.
 

Prosimo za predhodne prijave do 19.10.2009 s prijavnico.

                                  


 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic