Novosti in obvestila

Datum

18. Jun 2024

Kategorije

Deli z drugimi

ŠGZ zahteva urgentno reševanje problematike pridobivanja ustreznih upravnih dovoljenj

Štajerska gospodarska zbornica je vladi Republike Slovenije, njenemu predsedniku in ministrom poslala javni dopis v zvezi z nedopustnimi čakalnimi dobami na upravnih enotah pri izdajanju številnih dovoljenj.

Dopis objavljamo v celoti:

Spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministri.

Zaskrbljeno opazujemo dogajanje v javni upravi, ki hromijo nemoteno delovanje podravskih podjetij, onemogočajo normalno poslovanje in povzročajo časovne zamike pri načrtovanih širitvah gospodarskih družb in subjektov.

Dnevno se na Štajersko gospodarsko zbornico obračajo zaskrbljeni lastniki in predstavniki podjetij, ki na potrebna dovoljenja za zaposlovanje tujcev, njihovo prebivanje, gradbena dovoljenja in številna druga potrebne dokumente čakajo nedopustno dolgo. To se ob porabljenem času in energiji, dnevno odraža tudi v izpadu prometa, oteženem pridobivanju novih poslov in posledično manjših prihodkih podjetij.

Pridobivanje potrebnih dovoljenj bodisi za zaposlovanje tujcev, gradbenih dovoljenj ali drugih uradnih dokumentov je v Sloveniji dolgotrajen postopek, zaradi povečevanja stavkovne aktivnosti na upravnih enotah, pa je postalo nemogoče.

Poudarjamo, da zakon o stavki določa, da delavci v državnih organih lahko uresničujejo pravico do stavke, če ob tem ni bistveno ogroženo uresničevanje funkcije organa, kar pomeni, da je na upravnih enotah izvajanje bistvenih nalog v času stavke treba zagotoviti dnevno in nemoteno.

Zaradi manjka delovne sile, se podjetja obračajo na tuje trge, kjer vlagajo veliko truda in denarja v iskanje primernih kandidatov. Ko kader najdejo, pa zanje ne morejo pridobiti ustreznih dovoljenj.

Glede na dejstvo, da na upravnih enotah potekajo stavkovne aktivnosti, ki se samo stopnjujejo, že od začetka leta, vas v imenu številnih podravskih podjetij pozivamo, da čimprej poiščete rešitev.

Po vzoru interventne zakonodaje za odstranitev posledic poplav predlagamo, ukrep hitrejšega zaposlovanja tujih delavcev. Slednji bi v roku desetih dni po prihodu v Slovenijo pridobili soglasje zavoda za zaposlovanje, da začnejo delati. V treh mesecih pa bi morale upravne enote presoditi, ali tujci dobijo enotno dovoljenje za bivanje in delo, toda medtem ko čakajo na to dovoljenje, že imajo soglasje zavoda, da lahko nemoteno delujejo.

Pomanjkanje kadra delodajalci občutijo v različnih panogah, tako v gradbeništvu, gostinstvu, turizmu, prevozništvu in drugih dejavnostih. V Sloveniji je bilo januarja skupaj delovno aktivnih 919.966 oseb, od tega je bil delež tujcev že 15,28-odstoten in večina med njimi potrebuje ustrezna dovoljenja.

Tako pozivamo vlado Republike Slovenije, predsednika vlade in odgovorne ministre, da čimprej poiščejo rešitev za normalno delovanje ključnih državnih organov za pridobivanje potrebnih dovoljenj ali pa jasno poudarijo, kdo in kako bo številnim podjetjem povrnil nastalo škodo.

V pričakovanju Vašega odgovora Vas pozdravljamo.

S spoštovanjem,

mag. Aleksandra Podgornik,
direktorica Štajerska gospodarska zbornica

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic