SID banka: Ublažitev finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 v gospodarstvu

Ugodni viri financiranja SID banke v drugem valu epidemije COVID-19

Skupaj z MGRT je SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov.

Pokrivali bomo zlasti segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio EUR.

SID banka je spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte, nekateri pa so še v fazi razvoja in sicer:

 1. Likvidnostno financiranje, ki malim in srednje velikim podjetjem (msp) ter velikim podjetjem nudi kratkoročne kredite Več o kreditu
 2. MSP 9 – financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in/ali likvidnostno financiranje. Predvidena objava programa bo konec aprila.
 3. V dejavnosti turizma in gostinstva poleg financiranja naložb, nudimo tudi likvidnostno financiranje sp-jem, msp-jem, velikim podjetjem in zadrugamVeč o kreditu
 4. Za namene posrednega financiranja poslovne banke in hranilnice nudijo vsem gospodarskim družbam, tudi sp-jem in zaposlenim financiranje različnih vrst namenov k čimer so pristopile Abanka, Addiko Bank, NKBM in Sberbank. Več informacij o programih.
 5. Financiramo potrebe zdravstvenih zavodov in ustanov za nakup zaščitne opreme, materiala ali naročila storitev zaradi epidemije COVID-19 ter omogočamo garancije za dobave zaščitnega materiala in zdravstvene opreme. Kontakt
 6. Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja je banka dopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz ter bankam in izvoznikom zavaruje tudi plačilne garancije, povečala kritje poslovnih terjatev ter zahtevana slovenska komponenta je znižana na 20 %Kontakt
 7.  Omogočamo sklenitev kreditnih zavarovanj za dane avanse za dobavo respiratorjev, mask in druge zaščitne opreme. Kontakt
 8. Za s.p., mikro ali mala, socialna in zagonska podjetja bodo kmalu bodo na voljo mikrokrediti iz Sklada skladov preko Slovenskega podjetniškega sklada. Več o kreditih
 9. Za s.p, zagonska podjetja, msp, velika podjetja in zadruge bodo kmalu na voljo sredstva za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije preko Sberbank in Gorenjske banke. Več o kreditih
 10. Obstoječi produkti (brez napovedanih sprememb) so že na voljo in so dostopni na naši spletni strani. Več informacij
 11. SID banka nudi prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije v okviru Sklada skladov EKP, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju samostojnih podjetnikov, MSP, zadrug in zavodov ter pri financiranju velikih podjetij. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta. Javna poziva za finančne institucije sta objavljena na spletni strani SID banke.
 12. Stranke SID banke, ki ne morejo poravnati kreditnih obveznosti zaradi posledic epidemije COVID-19 vabimo, da izpolnijo Zahtevek za odlog odplačevanja kredita.

Glede na verjetno upočasnjevanje gospodarske rasti, je v nadaljnjih mesecih, glede na potek dogodkov, možen razvoj oz. aktivacija tudi posebne protikrizne oz. proticiklične intervencije SID banke.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani SID banke oz. na kontaktnih telefonskih številkah: 01/ 2007 480, 01/ 2007 514 ali 01/ 2007 407 ali na e-mailu: financiranje@sid.si.

Vir: https://www.sid.si/novice/ublazitev-financnih-posledic-sirjenja-virusa-sars-cov2-v-gospodarstvu

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!