Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz ZNUPZ

Za delo od doma PCT pogoj ni potreben

Vlada Republike Slovenije je dne, 23. decembra 2021 izdala Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva.

S sklepom se podaljšuje veljavni ukrep do 28. februarja 2022. Sklep začne veljati 1. januarja 2022, ki določa kdo je upravičen do delno povrnjenega izgubljenega dohodka.

Upravičeni so:

  • samozaposleni, ki so na dan nastopa karantene ali višje sile vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
  • družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so poslovodne osebe, in so na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
  • kmetje, ki so na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in
  • osebe, ki so ob povratku oziroma ob prehodu državne meje, napotene v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo, ali zaradi stika z okuženo osebo ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole.

Sklep najdete na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije…

 

Štajerska Gospodarska Zbornica