Novosti in obvestila

Datum

13. Apr 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Skupščina ŠGZ: Zahtevno leto za nami – še bolj zahtevno pred nami!

Debirokratizacija pomembna za poslovno konkurenčnost.

Da je bilo leto, ki ga tudi Štajerska gospodarska zbornica zaključuje z današnjo letno skupščino, zahtevno, ni treba posebej poudarjati, saj je bilo zahtevno za vse. Je pa pomembno, in ugotovljeno tudi v letnem poročilu in oceni članov zbornice, da ga je Štajerska gospodarska zbornica izpeljala v dobro svojih članov in gospodarskega življenja regije v celoti. S hitro reorganizacijo in odzivom na razmere so člane zbornice informirali o razmerah in vključili v komunikacijo, tudi zaradi predlaganja in sprejemanja ukrepov za čim bolj normalno delovanje gospodarstva in ohranitev delovnih mest. Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica zbornice, je med drugim opozorila na organizacijo več kot 70 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 5000 udeleženk in udeležencev: »Med dogodki je bilo v 2020 27 seminarjev in delavnic, 8 konferenc, 7 okroglih miz in več srečanj regijskih svetov. Izvedenih je bilo tudi 8 Štajerskih gospodarskih forumov, ki so jih gledalke in gledalci lahko spremljali preko mariborskega programa TV Slovenije, pripravljene so bile 4 revije Gospodarski izzivi in seveda veliko informacij preko vseh drugih kanalov obveščanja, od e-izzivov do Facebooka, Twitterja, LinkedIna in seveda dobro obiskane spletne strani. Naredili smo vse, kar je bilo mogoče, da so vsi projekti, ki se izvajajo na zbornici v sodelovanju z drugimi zbornicami, institucijami in z veliko vključenimi podjetji, potekali nemoteno in da so dosegali zastavljene cilje.« V letnem poročilu za 2020, ki je bilo na skupščini sprejeto, je podroben pregled aktivnosti zbornice v letu 2020. Letna skupščina ŠGZ je bila seveda namenjena tudi načrtu aktivnosti za leto 2021. Povzetek glavnih ciljev Štajerske gospodarske zbornice v letu 2021 je dr. Roman Glaser strnil v nekaj točk, med njimi je izpostavil: »Tudi v 2021 bomo, ne glede na epidemiološko situacijo, posvetili veliko energije omogočanju komunikacije, saj je prav učinkovito komuniciranje eden ključnih stebrov uspešnega vodenja. Naša skupna in pomembna naloga je povečevati aktivnosti za utrjevanje prepoznavnosti zbornice v regiji in zbornico še bolj okrepiti kot povezovalca  deležnikov v gospodarstvu. Skupaj moramo oblikovati razvojno strategijo regije, čaka nas še zares veliko drugih aktivnosti, od internacionalizacije do aktivnosti za promocije poklicev. Izpostavljam tudi nujnost sodelovanja in iskanja sinergij z ostalimi regijskimi zbornicami in pridobitve ter seveda izvajanja različnih projektov, v katera so  vključena podjetja, ki na ta način širijo svoja znanja, usposobljenosti in pridobivajo tudi sredstva za izvajanja različnih projektnih aktivnosti. Zato pozivamo vse člane, pa tudi podjetja, ki še niso vključena, k sodelovanju in skupnim naporom.« Osrednja vsebinska tema je bil zakon o debirokratizaciji Osrednja vsebinska tema letne skupščine ŠGZ pa je bil zakon o debirokratizaciji, ki ga je prestavil mag. Ivan Simič. Kot vemo, je vlada predlog zakona sprejela, predlog je v javni obravnavi in bo po rednem postopku sprejeman v parlamentarni razpravi. Predlagatelj je opozoril, da gre pri tem zakonu za prvega v vrsti zakonov, ki bodo predlagani na temo debirokratizacije, zato seveda v tem zakonu ni vsega, kar je bilo mogoče pričakovano in kar bo lahko prispevalo k poenostavitvi različnih postopkov in odpravi administrativnih ovir. Z obravnavanim predlogom se spreminja 21 zakonov in hkrati razveljavlja 207 zakonov in podzakonskih predpisov, izdanih na njihovi podlagi, ki se ne uporabljajo več. Predlog določa tudi prenehanje uporabe 18 zveznih jugoslovanskih zakonov. Predlagane rešitve so znane, pripombe so dobrodošle in ŠGZ bo zbirala pripombe in predloge, prav tako ŠGZ usklajuje pripombe regionalnih zbornic in jih bo posredovala predlagateljem.   Več informacij: mag. Aleksandra Podgornik direktorica Štajerske gospodarske zbornice T: 02 220 87 00 E: info@stajerskagz.si

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic