Slovenski podjetniški sklad zaradi porabe kvote razpisanih sredstev zapira Spodbude za digitalno transformacijo podjetij – razpis P4D-C19 2020

https://www.skladskladov.si/covid19/posojila-za-financiranje-nalozb-v-raziskave-razvoj-inovacije-rri-iz-sklada-skladov-covid-19

Slovenski podjetniški sklad zaradi porabe celotne kvote razpisanih sredstev, danes v Uradnem listu RS kot tudi na spletni strani objavlja zaprtje Javnega razpisa: Spodbude za digitalno transformacijo podjetij (P4D-C19 2020), ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 110/2020 z dne 14.08.2020.

Vir: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/719-slovenski-podjetniski-sklad-zaradi-porabe-kvote-razpisanih-sredstev-zapira-spodbude-za-digitalno-transformacijo-podjetij-razpis-p4d-c19-2020

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje