Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

SODNIKI POROTNIKI NA DELOVNIH IN SOCIALNIH SODIŠČIH

Na podlagi 15. Člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/2004 in 10/2004-popr., 61/04-ZPMSPDSS, 45/08-ZArbit in 45/08 ZPP-D) je predsednik Državnega zbora RS razpisal volitve sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu št. 31, dne 16.04.2010.

Državni zbor voli sodnike porotnike z list kandidatov delodajalcev in delavcev/zavarovancev. Ob upoštevanju Akta o določitvi števila mest sodnikov in sodnikov porotnikov na delovnih in socialnih sodiščih, se voli skupaj 1.476 sodnikov porotnikov.
 
Od te celote Štajerska gospodarska zbornica tako evidentira 28 predlogov za kandidate in sicer:
 
          25 kandidatov za sodnike porotnike na Delovnem sodišču v Mariboru
          3 kandidate za sodnike porotnike na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani
 
Pri predlaganju kandidatov za sodnike porotnike upoštevajte zlasti naslednje:
 
          Za sodnika porotnika je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. Mandat sodnikov porotnikov traja 5 let in se lahko ponovno izvoljeni.
          Njihove značilnosti glede na: dejavnost, za katero so usposobljeni; doseženo stopnjo izobrazbe; delo, ki ga opravljajo, starost in spol; občino, kjer živijo in delajo
          Da je delovno in socialno sodišče v Ljubljani pristojno za razreševanje socialnih sporov za območje celotne Slovenije.
 
Vljudno prosimo, da nam najkasneje do četrtka, 3. junija 2010, po pošti pošljete vaše predloge kandidatov na spodnjem obrazcu.
 
Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje!

– obrazec PODATKI IN IZJAVI O PREDLAGANEM KANDIDATU

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic