Novosti in obvestila

Datum

24. Avg 2018

Kategorije

Deli z drugimi

Sporočilo za javnost: 1. mednarodna konferenca TBMCE 2018 ‒ TEHNOLOGIJE IN POSLOVNI MODELI ZA KROŽNO GOSPODARSTVO, Portorož, 5.-7.9.2018

KROŽNO GOSPODARSTVO JE RAZVOJNA PRIORITETA IN PRILOŽNOST SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Častni pokrovitelj dogodka bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor

Maribor, 23. avgust   ‒   Slovenija je krožno gospodarstvo umestila med strateške razvojne in gospodarske prioritete, zavedajoč se, da prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo ni več izbira, ampak nuja prihodnjega razvoja. Dosedanje aktivnosti na tem področju, kjer se povezujejo gospodarstvo, inštitucije znanja in širša družbena skupnost ter država, kažejo na to, da je Slovenija zelo aktivna v projektih krožnega gospodarstva in je vzorčni primer tudi na ravni Evropske unije. Seveda pa za to niso dovolj le namere in strategije, ki jih je vlada Republike Slovenije leta 2015 pripoznala in potrdila v Strategiji pametne specializacije (S4). Za doseganje zastavljenih ciljev so potrebni inovativnost in partnersko sodelovanje različnih akterjev, ki prispevajo k razvoju prebojnih tehnoloških področij z visokotehnološkimi proizvodi ali storitvami, ter razvoj metod, tehnologij in poslovnih modelov, ki bodo uporabni za podjetja ter bodo prispevali k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na globalnem trgu. Prav to so tudi cilji strateškega dokumenta Akcijski načrt SRIPA ‒ Krožno gospodarstvo, ki jim ŠGZ kot upravljavka Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) in soupravljavca Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in Kemijski inštitut Ljubljana v mnogih aktivnostih sledijo.

Pomemben dogodek s to vsebino bo 1. mednarodna konferenca na temo Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo, ki jo med 5. in 7. septembrom 2018 organizirata SRIP – Krožno gospodarstvo in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.

Konferenca bo prva tovrstna v Sloveniji in bo obravnavala razvoj tehnologij in poslovnih modelov za krožno gospodarstvo. Povezala bo domače in tuje strokovnjake, inženirje, tehnologe, kemike, ekonomiste in druge deležnike, ki imajo znanje in opremo za razvoj prebojnih tehnologij. Sodelovala bodo ugledna podjetja ter raziskovalne institucije iz domovine in tujine, predstavljeni bodi tudi nekateri primeri dobrih praks.

Med posameznimi temami konference izpostavimo temo »trajnostna energija«, znotraj katere organizatorji izpostavljajo energetsko izrabo odpadkov, obnovljivo energijo, shranjevanje energije in nove energetske tehnologije. Pri temi »biomasa in alternativne surovine« bodo vsebinsko  izpostavili trajnostno mobilizacijo biomase, ligno-celulozne biorafinerije in aleternativne surovine za inovativne (bio)proizvode. Zanimiva bo zagotovo tema »krožni poslovni modeli«, poudarjena je tudi tema »sekundarne surovine in funkcionalni materiali«, kjer bo govor med drugim o industrijskih in gradbenih odpadkih, odpadkih pri rušenju, predelavi bioloških odpadkov v koristne produkte, odpadni električni in elektronski opremi, plastičnih, tekstilnih, komunalnih in drugih odpadkih, o proizvodih in energiji iz odpadnih vod, trajnostnih kompozitih in napredni embalaži in materialih. V vsebini se sodelujoči ne bodo ognili teme “IKT v krožnem gospodarstvu”, niti teme “procesi in tehnologije”.

Krožno gospodarstvo ni več neznana tema, o njej se veliko govori tudi že v splošni javnosti, veliko energije ji namenjajo v gospodarstvu, z njo se pri svojem raziskovalnem delu ukvarjajo različne stroke in inštitucije. Vsi se zavedajo, da je krožno gospodarstvo pravi korak v trajnostnem razvoju in naši skupni prihodnosti. Sodelovanje vseh je pri tem izjemno pomembno, saj tudi že po dosedanjih izkušnjah prinaša najboljše rezultate, ki so za vse pomembni. Tudi 1. mednarodna konferenca, ki bo široko odprla, a hkrati jasno usmerila razpravo, je doprinos k rešitvam za prihodnost. Organizatorji si želijo, da bi se jim na vsebinsko bogatih temah pridružilo čim več tistih, ki so v gospodarstvu in tudi v razvojno-raziskovalnih inštitucijah in ne nazadnje v odločevalnih inštitucijah odgovorni za naš prihodnji razvoj.

 

Dodatne informacije:
dr. Zorka Novak Pintarič, tel. 02 229 44 82; 051 314 876; zorka.novak@um.si,
https://tbmce.um.si/?lang=sl

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic