Novosti in obvestila

Datum

14. Nov 2023

Kategorije

Deli z drugimi

Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A)

Državni zbor je dne 10. novembra 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), ki ga prilagamo. Zakon do tega trenutka še ni bil objavljen v Uradnem listu RS. Kot je določeno v zakonu, ta začne veljati naslednji dan po objavi.

V nadaljevanju povzemamo glavne rešitve oziroma ukrepe, ki jih predvideva ZIUOPZP-A.

 1. Spremenjena določba o solidarnostni delovni soboti (10. člen)
 • Ukinja se prispevek delodajalca za delo na solidarnostno soboto. S tem sredstva za omilitev škode prispevajo delavci, ki so v delovnem razmerju pri pravnih in fizičnih osebah v RS.
 • Prispevek delavca za Sklad za obnovo Slovenije je znesek plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote. Od plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote se ne plača dohodnine in obveznih prispevkov za socialno varnost.
 1. Ukinitev ukrepa obveznega solidarnostnega prispevka (11. člen)
 1. Prednostno izvajanje upravnih postopkov (2. člen)
  • Zaradi izvedbe ukrepov v skladu s ZIUOPZP-A, se vsi upravni postopki, ki so potrebni za zagotovitev teh ukrepov, izvajajo prednostno
 1. Plačana odsotnost prostovoljca (7. člen)
  • Prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo zaradi odprave posledic poplav in plazov v okviru občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite in prostovoljnega gasilskega društva, ima pravico do plačane odsotnosti z dela za največ sedem delovnih dni, ki jo lahko izkoristi do 31. decembra 2023.
  • Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila o opravljenem prostovoljskem delu občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite, prostovoljnega gasilskega društva ali na podlagi delovnega naloga iz aplikacije Poplave 2023.
 1. Povrnitev škode društvom in ustanovam (7. člen)
  • Društvom in ustanovam bodo lahko dodeljena sredstva za odpravo posledic škode zaradi poplav in plazov, in sicer največ v višini 50 % škode na strojih in opremi ter 60 % škode, nastale zaradi poškodovanja ali uničenja zalog.
 1. Dopolnitev določb o povračilu izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu (13. – 15. člen)
  • Nov 143.a člen omogoča vračila neupravičeno prejetih sredstev in pri tem omogoča obročno plačilo v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev.
 1. Drugi ukrepi za odpravo in omilitev posledic.
  • Predplačila za obnovo stanovanj (3. člen). Določena so predplačila lastnikom stanovanj, in sicer za poškodovana ali uničena stanovanja, v katerih je na dan 31. julija 2023 imela stalno prebivališče vsaj ena oseba.
  • Nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti (5. člen). Gre za mesečna izplačila v pavšalnem znesku, katerega višina je odvisna od števila članov gospodinjstev.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic