Novosti in obvestila

Datum

28. Jan 2022

Kategorije

Deli z drugimi

Sprejet Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih in Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

V sredo 26. januarja 2022 sta bila v Državnem zboru RS sprejeta Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1C in Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ-R.

Zakona začneta veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začneta 1. marca 2022. Zakona še nista objavljena v Uradnem listu.

 

Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1C

Novost, ki jo prinaša ZDR-1C je skrajšanje obdobja nadomestila za bolezen oziroma poškodbo, ki se izplačuje v breme delodajalca, s sedanjih 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z del, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu, na 20 dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 80 delovnih dni v koledarskem letu. Cilji, ki jih predlog zakona zasleduje so predvsem omogočiti samozaposlenim enakopraven položaj pri uživanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja, razbremeniti gospodarstvo finančnih bremen v primerih, kadar ne gre za poškodbe v zvezi z delom oziroma poklicne bolezen in zmanjšanje prekarnega dela.

 

Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ-R

Novost, ki jo prinaša ZZVZZ-R je sprememba začetka prejemanja nadomestila za bolezen oziroma poškodbo, ki se izplačuje v breme delodajalca od sedanjega 31. dne zadržanosti od dela za posamezno odsotnost z dela. Novela krajša obdobje nadomestila za bolezen oziroma poškodbo, ki se izplačuje v breme delodajalca s sedanjih 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu na 20 dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 80 delovnih dni v koledarskem letu.

Vir: GZS…

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic