SPS je povečal višino razpisanih sredstev za podjetja iz programskega območja Kohezijska regija Vzhodna Slovenija

Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov - popravek izjave in oddaja prve izjave na podlagi sprememb v PKP7

Slovenski podjetniški sklad je dne  04. 12. 2020 za javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. v Uradnem listu RS objavil povečanje višine razpisanih sredstev za podjetja iz programskega območja Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

Povečanje razpoložljivih sredstev bo na razpolago za naslednje odpiranje vlog. Rok za oddajo vlog je 15. 2. 2021 do 14:00 ure. Razpoložljiva sredstva za naslednje odpiranje vlog so razvidna iz spodnje preglednice.

Preglednica:

poveanje P4L

Več o razpisu najdete tukaj.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Vir: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/740-slovenski-podjetniski-sklad-je-povecal-visino-razpisanih-sredstev-za-podjetja-iz-programskega-obmocja-kohezijska-regija-vzhodna-slovenija

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice