Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA IN DRUŠTVO EKONOMISTOV MARIBOR POSTAVLJATA V OSPREDJE RAZVOJ SLOVENIJE

Maribor, 18. maj – Štajerska gospodarska zbornica je v sodelovanju z Društvom ekonomistov Maribor danes organizirala 36. strokovno posvetovanje "Prispevki k strategiji razvoja Slovenije in povečanje konkurenčnosti njenih podjetij s primeri najboljše prakse", na katerem so svoje poglede in mnenja o razvoju in prihodnosti Slovenije predstavili predstavniki vlade in gospodarstva.

Mag. Boštjan Vasle, direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj je izpostavil strateške cilje Slovenije: doseči povprečno razvitost EU do 2013, povečati kakovost življenja in blaginjo prebivalstva, uveljaviti načelo trajnosti. V Sloveniji sta se zgodili 2 spremembi, ki predstavljata prelomnico v razvoju Slovenije, saj sta se zgodili prvič v njeni zgodovini: na področju blaginje se je prekinilo dohitevanje razvojnih držav in razpoložljivi dohodek se je zmanjšal. Slovenija dosega na področju zaostanka za povprečno produktivnostjo v EU največji zaostanek prav pri tehnološko najbolj zahtevnih panogah, ki imajo največjo dodano vrednost in s katerimi lažje prodiramo na tuje trge. Krepitev človeškega kapitala pa spremljata nizka učinkovitost in kakovost študija, kar nakazuje problem z izobraževalnim sistemom Slovenije. Spremembe so po njegovem mnenju potrebne na treh ključnih področjih: konkurenčnost gospodarstva, prilagoditev sistemov socialne zaščite in konsolidacija javnih financ.

Mag. Janko Burgar, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo je izpostavil, da bo ključno vprašanje za razvoj Slovenije kdo bo v prihodnosti ustvarjal dodano vrednost in na kakšen način, saj je od tega odvisna možnost prihodnjega investiranja in razvoja. Slovenija mora zasledovati trajno rast, vsi pa se moramo vključiti v njeno uresničevanje. »Le tako bo Slovenija našla odgovore na izzive prihodnosti« je prepričan mag. Burgar.

Mag. Katja Lautar, vodja sektorja za razvojne politike in strukturne reforme pri Službi vlade RS za razvoj in evropske zadeve je poudarila, da mora razprava potekati v različnih institucijah, strokovnih krogih in z širšo javnostjo. Družba in gospodarstvo morata biti bolj pripravljeni soočiti se s spremembami, se bolj odprto pogovarjati in poiskati skupno pot. Trenutno pripravljajo na Službi vlade RS za razvoj in evropske zadeve zakon o razvojnem načrtovanju, s katerim bo fokus preusmerjen na izvajanje,  implementacijo in iskanje novih poti, s tem pa bodo tudi zajezili poplavo različnih strateških dokumentov. Prenavljali bodo tudi zakon o javnih financah, kjer bodo poskušali vpeljati fiskalne omejitve, ki v resnici krojijo različne politike.

Mag. Stanislava Zadravec-Caprirolo, viceguvernerka Banke Slovenije, je izpostavila, da se mora proces razdolževanja podjetij in bank nadaljevati, pri tem je ključna potreba po alternativnem viru financiranja. Možnosti za investicije lahko najdemo v spodbujanju neposrednih tujih naložb v visoko tehnologijo, omogočanju delovanje trga kapitala, učinkoviti alokacija finančnih virov in zagotavljanju konkurenčnega stroška financiranja.

Dr. Matjaž Mulej iz Ekonomsko-poslovna fakultete Univerze v Mariboru je izpostavil, da je nujen nov pogled na družbeno odgovornost, ki ni več dobrodelnost, ampak predstavlja nov družbeno-ekonomski model. Gospodarska kriza ni le finančna in ekonomska temveč tudi družbena in se kot takšna ne more razrešiti zgolj z tehnološkimi inovacijami, bolj pomembne so inovacije vrednot in norm. Družbena odgovornost mora postati inovacija.

Prof. dr. Miroslav Rebernik iz Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je izpostavil, da je gospodarski razvoj odvisen od razvitosti podjetništva. Osrednje gibalo podjetništva pa so podjetniki. Obstaja razlika med podjetniki, ki so se podali v podjetništvo zaradi nuje, ker nimajo druge alternative za pridobivanje prihodka in tistimi, ki so pričeli svoje podjeme, ker so zaznali obetavno poslovno priložnost. Od podjetnikov iz nuje ne moremo in ne smemo pričakovati, da bodo zaposlovali in širili svoje dejavnost na tuje trge. Za razvoj takšnega podjetništva je ključnega pomena varnost poslovanja, spoštovanje pogodb, plačani računi, enaka pravica pred zakonom, preprečevanje korupcije, odprava plačilne nediscipline, hitro in učinkovito delo sodišč. Število prebivalcev, ki se ukvarja s podjetništvom v Sloveniji upada, vendar število ni toliko pomembno, pomembno je, da imamo kakovostne podjetnike.

Udeleženci posveta so v razpravi, ki je sledila posameznim predavanjem predstavili svoje poglede na razvoj Slovenije in spregovorili o novi strategiji razvoja Slovenije. Strinjali so se, da je  uvedba strukturnih reform ključna, hkrati pa je potrebno izboljšati pogoje delovanja podjetij, ki so obremenjena s plačami, davki in dajatvami ter socialne ugodnosti (plačana malica, prevoz, odpravnine, trajanje dopusta…) in intenzivnost dela čim prej približati pogojem v malih razviti državah EU. Porast korupcije, neetičnega ravnanja menedžerjev in lastnikov gospodarskih družb, njihovo kapitalsko in razvojno izčrpavanje podjetij, zanemarjanje vlaganj v raziskave in razvoj pa so glavni razlogi, ki izčrpavajo Slovenijo in onemogočajo razvoj in izhod iz krize. Zato je strategija, ki bo implementirana na vseh segmentih družbe, s široko podporo družbe edini in pravi odgovor.

Dodatne informacije: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice,
tel.: 02 220 8700, fax.: 02 220 8 711, e-pošta : info@stajerskagz.si 

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic