Strokovni posvet: NEPN in celovita presoja vplivov na okolje ali energetika in okoljevarstvo v prihodnosti slovenske družbe, MB, 14.10.2019

Akademija distribucije Elektro Maribor in Štajerska gospodarska zbornica Vas vljudno vabita na

Strokovni posvet:

NEPN in celovita presoja vplivov na okolje ali energetika in okoljevarstvo v  prihodnosti slovenske družbe

Strokovni posvet bo
v ponedeljek, 14. oktober 2019 ob 11. uri,
v predavalnici Akademije distribucije Elektro Maribor,
Majcigerjeva ulica 23, Maribor.

Namen

Prehod v nizkoogljično družbo in posledična energetska tranzicija predstavljata  enega osrednjih razvojnih izzivov sedanjosti.

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje (emisije TGP in OVE), energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Priprava Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) prihaja v sklepno fazo. Nedavno je bila objavljena dopolnjen osnutek NEPN. Zaradi izjemnega pomena dokumenta, relativno kratkega časa za sprejem, ter daljnosežnosti posledic strateških odločitev na področju energetike za prebivalstvo in gospodarstvo, je zelo pomemben strokovno podprt dialog o NEPN.

V okviru Akademije distribucije v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico zato organiziramo strokovni posvet.  Na oktobrskem  posvetu želimo prispevati k javnemu, strokovno podprtemu dialogu v procesu priprave energetskih strateških razvojnih dokumentov.

Vsebina in izhodišča za razpravo

Na posvetu bo v ospredju pomen gradnikov sodobne energetike in sicer od trajnostnih proizvodnih virov, omrežij, ki predstavljajo infrastrukturo trajnostnega razvoja, aktivnih uporabnikov, ki postajajo ključen dejavnik ter fleksibilnosti proizvodnje in odjema.  Da bi bila trajnostna, mora biti energetska tranzicija pregledna, učinkovita in pravična, zato posebno pozornost namenjamo izvedljivosti prehoda v nizkoogljično družbo tudi iz finančnega, okoljskega in  tehnološkega vidika.

Elektroenergetsko distribucijsko omrežje postaja platforma energetske tranzicije, saj omogoča implementacijo novih tehnologij ter zagotavlja  stik z uporabniki in njegovo aktivno vlogo.  Pri tem so potrebni odgovori glede sprejemljivosti  oskrbe, nove regulacije dejavnosti  in predvsem okoljevarstva in potrebna vlaganja v omrežja.

Aktivni udeleženci posveta in okrogle mize:

  1. Ministrstvo za infrastrukturo (še ni potrjeno)
  2. Elektro Maribor, g. Sovič
  3. Energija plus, g. Horvat
  4. Elektroinštitut Milan Vidmar, g. Valenčič
  5. Energetika Maribor, g. Germič
  6. Zveza ekoloških gibanj , g. Lipič
  7. Alpe Adria Green, g. Ogrin
  8. Združenje slovenske fotovoltaike, g. Tručl
  9. Drugi

Program posveta

10:30               Sprejem aktivnih udeležencev okrogle mize
10:45               Sprejem udeležencev posveta
11:00               Pozdrav in uvodni nagovor
11:10               Uvodne predstavitve ( do 15 minut)
12:10               Uvodne besede aktivnih udeležencev okrogle mize
12:25               Okrogla miza in vsebinski sklopi
13:55               Razprava z udeleženci
14:00               Sklepna misel in zaključek posveta
14:15               Medijski odziv in druženje

 

Potrdite udeležbo:  darja.lapov@elektro-maribor.si

 

Informacije:   mag. Peter Kaube, peter.kaube@elektro-maribor.si, gsm: 041 322 131