Strokovni posvet: Priprava tehnoloških voda & čiščenje odpadnih voda v papirni in metalurški industriji, Ljubljana, 18.06.2019