Sistemsko oblikovanje za krožne politike, Kongresni center Brdo, 3.7.2019

Prehajanje v krožno gospodarstvo poteka v tesni povezavi z uvajanjem sistemskih sprememb na vseh družbenih ravneh. Razumevanje obstoječih sistemov in njihovega medsebojnega vpliva, iskanje novih sistemskih povezav in alternativnih pristopov pri oblikovanju politik, ki lahko spodbudijo prehod v krožno gospodarstvo, so zato ključnega pomena.

Ne gre torej toliko za vprašanje, kaj moramo storiti, temveč – kako. Nekaj odgovorov bomo ponudili na dogodku Sistemsko oblikovanje za krožne politike, ki ga gostimo kot partner v projektu RETRACE. V goste smo povabili govorce, ki bodo v dopoldanskem delu predstavili alternativne pristope oblikovanja politik na področju ogljične nevtralnosti in snovne učinkovitosti v Nemčiji, EU Laboratorij politik za inovativnost oblikovanje evropskih politik in primere dobrih praks EU projektov za prehod v krožno gospodarstvo. Predstavili bomo tudi rezultate projekta Retrace.

Večina med nami se najbolje uči skozi prakso, zato bomo v popoldanski delavnici sodelovali pri
iskanju in oblikovanju možnih rešitev na presečišču družbenih inovacij in paradigme krožnega
gospodarstva.

Dogodek bo spremljala razstava, na kateri bomo predstavili rezultate projekta RETRACE in primere
dobrih praks partnerskih regij.

Simultano tolmačenje bo zagotovljeno v dopoldanskem delu, popoldanska delavnica pa bo potekala
le v angleškem jeziku.

Prosimo, da se na dogodek prijavite preko spletnega obrazca najkasneje do 17. junija 2019.

Dodatne informacije o dogodku lahko dobite na e-naslovu dejan.hribar@gov.si ali na telefonski
številki 01 400 3768.

Toplo vabljeni!

 

Priloga: Vabilo_program_RETRACE_3.7.2019…