Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

TEHNOLOŠKO ZAHTEVNA PODJETJA POTREBUJEJO PODPORO GOSPODARSKE DIPLOMACIJE

Dr. Glaser je na začetku izpostavil, da je Slovenija kot manjša država pozitivno obsojena na relativno velik izvoz in aktivno udejstvovanje na tujih trgih, saj se večina slovenskih podjetij ne more preživljati samo v lokalnem okolju. Pri tem je ključno razumevanje vlade in države kot tudi percepcija in klima, ki vlada v družbi glede izvoznikov in izvozno naravnanih gospodarstev.

Zunanji minister je ugotovil pozitivni napredek od njegovega zadnjega obiska Štajerske gospodarske zbornice, pravi koraki v tej smeri, pa so tudi dogodki kot je današnji, saj ministrstvu nudijo informacije na katerem področju se slovenska podjetja soočajo s težavami na področju gospodarske diplomacije. Cilj ministrstva za zunanje zadeve je nuditi celovit servis podjetjem, ki ga podjetja morajo tudi zahtevati od ministrstva.

Podravski gospodarstveniki pričakujejo od gospodarske diplomacije predvsem informacije kot so spoznavanje zakonodaje, poiskati prave naslove, omogočanje srečanj s ključnimi deležniki, reševanje težav. Minister Žbogar je omenil klasične storitve, ki jih MZZ nudi podjetnikom kot so obiski gospodarskih delegacij z predsednikom vlade ali republike, ki jih v bodoče nameravajo bolj sektorsko fokusirat na manjše delegacije v določeno državo ter mešane gospodarske komisije, v lanskem letu jih je bilo sedem, letos jih načrtujejo devet.  Spregovoril je tudi o novostih, kot so  poslovne pisarne – »plug in pisarne«, to je poseben prostor na ambasadi, namenjen podjetjem, ki so se odločila razširiti poslovanje v določeni državi in potrebujejo prostor oz. začetno pisarno. Pisarna jim nudi celovite storitve, s tajnico in ekonomskim svetnikom ter informacije na koga in kam se obrniti, kakšni so predpisi v določeni državi, skratka enostavne nasvete, ki so jim v pomoč na začetku njihove poslovne poti v tuji državi. Takšne pisarne so do sedaj odprli v Moskvi, Šanghaju, in Novem Delhiju, na nova neznana tržišča. Načrtovana pa so odprtja tam kjer bo obstajal interes, kot npr. v Washingtonu.

Vlada bo ta teden sprejela akcijski načrt za podporo internacionalizacije podjetjem, kjer bodo opredeljene države in panoge, ki so prioritetne in razna orodja, ki jih bo ministrstvo za gospodarstvo in ministrstvo za zunanje zadeve ponujalo kot pomoč pri internacionalizaciji slovenskih podjetij, kot npr. izobraževanja, vavčerji, podpora pri sodelovanju na sejmih.

Štajerski gospodarstveniki so izpostavili težave s katerimi se soočajo pri poslovanju na tujih trgih. Težave segajo od zapletene birokratizacije, viznega režima in pomanjkanje sodelovanja med gospodarstvom in univerzo ter pozitivno pozdravili iniciative ministrstva za zunanje zadeve, ki jih bodo aktivno izkoristili.

Tako je Danijel Muršič iz podjetja Menerga d.o.o. pozitivno ocenil predstavljene storitve, ki jih nudi MZZ in ki jih bo njegovo podjetje z veseljem uporabilo, saj nameravajo v kratkem aktivno vstopiti na tuje trge.

Mag  Danilo Lukač iz podjetja Messer Slovenija d.o.o. je izpostavil pomembnost promocije Slovenije, kot države, ki je pripravljena sprejeti tuje investicije v svoje lokalno okolje. S tem se je strinjal tudi Gorazd Bende iz Poslovno proizvodne cone Tezno, ki je mnenja, da se mora Slovenija na tem področju bolj tržit in nastopit proaktivno. Minister je promocijo Slovenije kot zanimivo destinacijo za tuje investicije ocenil za eno od prioritet vlade.

Dr. Anton Habjanič iz univerzitetne pisarne Tehnocenter UM d.o.o. je omenil pomanjkljivosti na področju prenosa tehnologij, pomanjkanja kvalitetnih profesionalcev in nekonkurenčnost slovenskega študijskega programa. Tako minister kot dr. Habjanič sta se strinjala, da je povezovanje gospodarstva in univerze ključnega pomena.

Mag Robert Kogler iz podjetja RTI d.o.o. je predstavil težave, s katerimi se njegovo podjetje sooča pri poslovanju v Avstriji, na področju pridobivanja dovoljenj za delo in soočanju z dolgotrajnimi in mučnimi birokratskimi postopki. Minister je mag. Koglerju obljubil pomoč in ga prosil za podrobno predstavitev problema, ki ga bodo poskusili skupaj rešiti.

V današnjih težkih gospodarskih razmerah je prodor na tuje trge in širitev poslovanja ključnega pomena za vsako podjetje. Vendar je prav pomanjkanje finančnega kapitala tisto, ki preprečuje inovativnim podjetjem širitev poslovanja izven meja Slovenije. Število investicij upada, podjetja pa vedno manj denarja namenjajo razvojnim aktivnostim. V takšnem času je spodbuda s strani države, z namenom prebuditi razvojne aktivnosti in internacionalizacijo nujno potrebna in hkrati predstavlja prioriteto ministrstva za zunanje zadeve. Le tisti izdelki in storitve, ki nudijo dodano vrednost, novo funkcionalnost, ob enakih ali nižjih stroških proizvodnje, skratka predstavljajo inovacijo, omogočajo prodor na tuje trge in širitev poslovanja. Na tem področju pa je potrebno sodelovanje podjetnika na eni in države na drugi strani. Takšna srečanja, kot je bilo današnje so dobra osnova za reševanje težav in kvalitetnega napredka na področju internacionalizacije podjetjem je bil zaključek okrogle mize Štajerske gospodarske zbornice.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic