Novosti in obvestila

Datum

25. Nov 2020

Kategorije

Deli z drugimi

Ugodni viri financiranja SID banke v drugem valu epidemije COVID-19

V SID banki se zavedamo, da je spodbuda podjetnikom zaradi dolgega trajanja epidemije še posebej pomembna, zato vam nudimo že znane, pa tudi nove programe financiranja in instrumente zavarovanja za izboljšanje likvidnosti in spodbujanje naložb.

1 Za spodbuditev raziskav, razvoja in inovacij nudimo nov program za izvedbo raziskovalno-razvojnega in naložbenega projekta (RRI 3), ki je prilagojen potrebam glede na COVID-19 in se izvaja v okviru treh shem pomoči (de minimis, GBER in Začasni okvir). Namenjen je samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), velikim podjetjem ter zadrugam, pri čemer višina kredita omogoča financiranje med 100.000 € in 10 milijonov €, ročnost od 6 do 12 let, ugodno obrestno mero ter nizke pogoje zavarovanj. Cilj programa je spodbujanje razvoja novih in izboljšanih izdelkov, storitev ali procesov, ki so lahko novi za podjetja ali novi za trg.2 Tudi v drugem valu so na voljo neposredni krediti podjetjem po programu SDMKV. Kredite v višini od 100.000 € do 12 milijonov € odlikuje ugodna obrestna mera, ki je praviloma nižja od tržnih (status pomoči de minimis in Začasni okvir), ročnost od 2 do 12 let ter možnost moratorija do ½ ročnosti kredita. Sredstva kredita lahko MSP in velika podjteja namenite za financiranje obratnih sredstev in investicij. Razpoložljiva kvota iz lastnih virov SID banke se sproti prilagaja potrebam.

3 Za podjetja, dejavna v gozdno-lesni verigi je na voljo financiranje (LES 1), namenjeno samostojnim podjetnikom, MSP, velikim podjetjem ter zadrugam, ki ga po novem lahko namenite tudi za likvidnostno financiranje oziroma financiranje obratnih sredstev. Višina kredita omogoča financiranje med 100.000 € in 5 milijonov €, ročnost od 2 do 20 let, ugodno obrestno mero ter nižje pogoje zavarovanj.

4 Sredstva SID banke so še vedno na voljo tudi preko poslovnih bank v okviru posrednega financiranja preko Abanke, Addiko Bank, NKBM in Sberbank. Tudi te programe smo v SID banki prilagodili razmeram, tako lahko podjetja prejmete višje, do 100 % financiranje stroškov, kredit pa lahko v celoti namenite tudi refinanciranju. Financiranje lahko prejmete podjetja vseh velikosti, tudi samostojni podjetniki in samozaposleni.

5 Preko novega Sklada skladov COVID-19, ki ga upravlja SID banka, so mikro ali malim podjetjem, vključno z zagonskimi ter socialnimi podjetji na voljo Mikroposojila za MSP v višini od 5.000 € do 25.000 €, ki jih lahko prejmete preko Primorske hranilnice Vipava. Podjetjem vseh velikosti so na voljo tudi Posojila za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) neposredno preko SID banke. Oba programa sta po namenih financiranja prilagojena potrebam podjetij, ki so nastale zaradi epidemije.

6 Sredstva za raziskave, razvoj in inovacije so na voljo tudi preko Sklada skladov in jih lahko zagonska podjetja, samostojni podjetniki, MSP, velika podjetja in zadruge, prejmete preko Sberbank, Gorenjske banke in neposredno preko SID banke.

7 V okviru Sklada skladov SID banka še vedno nudi tudi prvovrstne, brezpogojne ter brezplačne portfeljske garancije, ki jih lahko za naložbe in tekoče poslovanje koristite samostojni podjetniki, MSP, zavodi in zadruge preko sodelujočih finančnih institucij (NLB, Delavska hranilnica in Primorska hranilnica Vipava). Podjetniki lahko na ta način izboljšate svoj dostop do virov financiranja, hkrati pa prejmete ugodnejše pogoje zadolževanja, saj je SID banka kot izvajalka finančnega instrumenta zagotovila kar 62,5 % kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta.

8 Izvoznim podjetjem še naprej nudimo ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz, na voljo je tudi zavarovanje bančnih in plačilnih garancij. Prilagoditve omogočajo daljše ročnosti instrumenta, pri čemer pa ne zahtevamo dodatnih varščin za nove posle, znižana je tudi zahtevana slovenska komponenta, ki zdaj znaša 20 %.

9 SID banka, tudi v drugem valu, po pooblastilu Republike Slovenije, v okviru poroštvene sheme ZIUOPOK, še naprej opravlja vse posle v zvezi z izvajanjem in unovčevanjem poroštev iz naslova odlogov kreditnih obveznosti, hkrati pa opravlja pa tudi vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev odobrenih kreditov preko poslovnih bank po ZDLGPE.

Še naprej razvijamo nove programe financiranj z namenom, da bodo olajšali izhod iz krize oziroma prispevali k hitrejšemu ponovnemu zagonu slovenskega gospodarstva.

Več informacij:

 

Vir: https://www.sid.si/

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic