Novosti in obvestila

Datum

06. Mar 2017

Kategorije

Deli z drugimi

Usmeritev v zeleno gospodarstvo za dolgoročno konkurenčnost

V prostorih Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ) je dne 16.02.2017 potekalo prvo uradno srečanje članov Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva – mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – krožno gospodarstvo), ki je konec lanskega leta uspešno kandidiralo na javnem razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za podporo strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom. Delovanje partnerstva bo v višini 50 odstotkov sofinanciralo ministrstvo, njegov glavni namen pa je povezati gospodarstvo z raziskovalnimi institucijami in drugimi deležniki za uspešnejši prodor na globalne trge.
SRIP – krožno gospodarstvo je nastal na pobudo ustavitvenih članov ŠGZ, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in Kemijskega inštituta, njegovo delovanje pa koordinira in upravlja ŠGZ. Gre za javno-zasebno partnerstvo, ki ga sestavlja 92 članov tako iz vzhodne kot zahodne kohezijske regije Slovenije. Povezuje gospodarske družbe (mikro, mala, srednja in velika podjetja), raziskovalno-razvojne in izobraževalne institucije, nevladne organizacije in druge zainteresirane v verigah vrednosti po načelu zaključenih snovnih tokov.

Glavna cilja SRIP – krožno gospodarstvo sta dva, in sicer izboljšati indeks snovne učinkovitosti z 1,07 (iz leta 2011) na 1,50 v letu 2020 ter vzpostaviti pet novih verig vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi. Z uresničevanjem zastavljenih ciljev bodo vsi člani SRIP – krožno gospodarstvo prispevali tudi k uresničevanju ciljev Strategije pametne specializacije Slovenije S4, to je k izboljšanju konkurenčnosti Slovenije na globalnih trgih z dvigom delovne vrednosti zaposlenega, povečanjem obsega znanja in tehnologij v izvozu visokotehnološko intenzivnih proizvodov in storitev ter dvigom podjetniške aktivnosti.

»Zelo smo zadovoljni, da je ŠGZ uspela skupaj s Kemijskim inštitutom iz Ljubljane, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo mariborske univerze in velikim številom podjetij uspešno prijaviti SRIP – krožno gospodarstvo, ki bo prihodnjih letih osnova konkurenčnosti našega gospodarstva,« je izpostavil dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ, in izrekel zahvalo vsem, ki so se aktivno vključili v pripravo projekta. Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ, ki SRIP – krožno gospodarstvo koordinira in upravlja, pa je izpostavila, da bo »na podlagi akcijskega načrta, ki ga bomo pripravili in oddali do začetka aprila, znana tudi višina financiranja projekta, ki bo pomembno prispeval k razvoju podjetij za dolgoročno konkurenčnost in tudi k naši skupni zeleni in okolju prijazni prihodnosti. Zavedamo se, da bo delo v projektu zahtevno, vendar se ga zaradi zastavljenih ciljev veselimo.«

Dr. Peter Wostner, vodja službe za koordinacijo pametne specializacije, je izpostavil cilje, ki jim bodo morali slediti pripravljavci akcijskih načrtov za delo SRIP in znotraj katerih mora takoj priti »do prave kemije med vsemi deležniki v SRIP.« Izpostavil je nujnost drugačnih pristopov, saj gre za nov koncept, ki izpostavlja sodelovanje različnih aktivnosti različnih tehnologij, pri čemer ne smemo prezreti, da je osnovni cilj vseh SRIP v ustvarjanju nove vrednosti.

Prvo uradno srečanje SRIP – krožno gospodarstvo so pozdravili tudi dr. Zdravko Kravanja, dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je izpostavil, da je sodelovanje ključno in da je to edini način, da bomo v prihodnje uspešno delali. Dr. Blaž Likozar s Kemijskega inštituta je opozoril, da je krožno gospodarstvo področje, kjer je ekonomski splet dolgoročno naravnan in je torej lahko tudi uspešen samo na dolgi rok. Zato pa so potrebna vlaganja v pilotne projekte in v nove tehnologije.

Prvo uradno srečanje SRIP – krožno gospodarstvo je, ne glede na to, da je pomenilo šele začetek dolgoročno zastavljenega projekta, že potekalo kot zelo konkretno in operativno usmerjeno, kar je pomembno zagotovilo za dobro zastavljen projekt, v katerem bodo morali sicer vsi vključeni odgovorno opraviti svoje naloge.

[av_button label=’Več o projektu SRIP – Krožno gospodarstvo’ link=’portfolio,2648′ link_target=” size=’large’ position=’left’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ custom_class=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-2uelz2′]

Več informacij:

Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice,
tel.: 02 220 8700, fax.: 02 220 8 711, e-pošta: info@stajerskagz.si

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic