Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Uspešen zaključek mednarodnega projekta GEAR FOR CHANGES

Maribor, 9. november – Štajerska gospodarska zbornica in Center razvoja človeških virov v sodelovanju s partnerji projekta »Gear for Changes« sta danes organizirala mednarodno konferenco »Zdravje in dobro počutje v času sprememb«, na kateri so sodelovali številni strokovnjaki, predstavniki sindikatov, podjetij in drugi gostje iz Slovenije, Hrvaške in Velike Britanije. Na konferenci so bili predstavljeni tudi rezultati enoletnega projekta »Gear for Changes«, med katerimi so pomembni predvsem priročnik »Zdravju prijazno prestrukturiranje«, program usposabljanja za linijske vodje in sindikalne zaupnike ter izsledki in izkušnje, pridobljene v času izvajanja projekta.

V okviru konference sta bili izvedeni tudi dve okrogli mizi, na kateri so Jože Smole iz Združenja delodajalcev Slovenije, Lučka Böhm iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sanja Mihovilić iz Hrvaške gospodarske zbornice, županijske zbornice Krapina, Darko Šalković iz podjetja Vetropak Straža in Ksenia Zheltoukhova iz The Work Foundation spregovorili o tem, kako lahko delodajalci, njihovi predstavniki in sindikati prispevajo k izboljšanju delovnih pogojev ter zdravja in dobrega počutja na delu v času sprememb. Jože Smole je izpostavil, da delodajalci največkrat opazijo da je kaj narobe, ko odidejo ključni kadri. Tiste, ki ostanejo, pa pogosto mučijo slabša kvaliteta dela, višja stopnja odsotnosti, kar so prvi znaki, da nekaj delamo narobe, saj se pogosto premalo ukvarjamo z ljudmi, ki ostanejo. Lučka Böhm je izrazila svoje navdušenje nad projektom GEAR in izrazila prepričanje, da bo pustil vidno sled v slovenskem prostoru. Posebej je izpostavila standard vlagateljev v ljudi, kar je novost v Sloveniji in predstavlja  edini standard kakovosti, ki se nanaša na ljudi in posega na vsa področja razvoja človeških virov v organizaciji/podjetju. Standard prevzema vse več podjetij in drugih organizacij, ki se zavedajo, da so ljudje najpomembnejši vir in ključ do uspešnega poslovanja.
 
Ksenia Zheltoukhova je izpostavila, da je komunikacija na tem področju ključna, zakonodaja daje le osnovo, saj bodo delodajalci prvenstveno storili le minimum, ki ga zahteva zakonodaja. Sanja Mihovilić je izpostavila, da je predvsem v času gospodarske krize in procesu prestrukturiranja zelo pomembno nuditi delavcem pravo in točno informacijo o tekočih procesih in spremembah.
 
Jože Smole je povzel, da so spremembe edina stalnica in posledično je priprava na spremembe zelo pomembna. Ne samo s strani vodstva, temveč predvsem s strani tistih, ki te spremembe na koncu izvajajo.
 
Druga okrogla miza se je osredotočila na pomen usposabljanja srednjega managementa in predstavnikov sindikatov za zagotavljanje dobrih delovnih pogojev ter uspešno promocijo zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu, še posebej v času sprememb. Na okrogli mizi so sodelovali  strokovnjaki, ki so pripravili in izvajali usposabljanja v okviru projekta, kot tudi predstavniki podjetij in sindikatov, ki so se usposabljanj udeležili. Predstavili so svoje pozitivne vtise ter prednosti in pomanjkljivosti tovrstnega usposabljanja in oblikovali stališča in predloge za nadaljnje aktivnosti. Posebno pozornost so namenili vprašanju, kako motivirati vodilni menedžment, da posveča več pozornosti temu področju. Prvi korak je priprava analize stanja, predlagati ukrepe in predvidevati izboljšave, ki jih bodo ukrepi doprinesli. V tujini pa obstajajo prav izobraževanja, kako prepričati vodstvo v spremembe in določene projekte.
 
Drugi del konference se je odvijal v obliki kratkih delavnic, kjer so udeleženci pridobili nekaj konkretnih informacij, predlogov, znanj in orodij, kako izboljšati zdravje in dobro počutje na delovnem mestu v času sprememb. Poseben poudarek je bil namenjen obvladovanju stresa, komunikaciji in odnosu do zaposlenih. V zaključku konference pa so predstavniki podjetij in raziskovalcev iz Slovenije, Hrvaške in Velike Britanije predstavili primere dobrih praks.
 
Ob zaključku konference so se udeleženci strinjali, da se je izvedba projekta pokazala kot odlična priložnost za pozitivno promocijo in mednarodno izmenjavo izkušenj, dobrih praks, pobud, poslovnih modelov in pristopov na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih ter za iskanje novih možnosti in skupnih rešitev za prihodnost. Hkrati pa bo konferenca služila kot dobra iztočnica za nove izzive in pobude za prihodnje delo tako strokovnjakov in svetovalcev na eni strani kot tudi podjetij na drugi strani.
 
S konferenco se zaključuje projekt Gear for Changes (Projekt je sofinanciran iz Programa Evropske Skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost – PROGRESS (2007-2013) in s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS), katerega namen je bil spodbuditi podjetja k uvajanju ukrepov za preprečevanje negativnih vplivov sprememb na zdravje in dobro počutje zaposlenih. V vseh treh vključenih državah so bile aktivnosti usmerjene v dvig osveščenosti in promocijo koristi pravočasnega in stalnega vključevanja področja zdravja in dobrega počutja v procese prestrukturiranja, pomoči delodajalcem in socialnim partnerjem pri preprečevanju in obravnavi zdravstvenih težav zaposlenih, ki se soočajo s prestrukturiranjem, ter povečanje zavedanja in poznavanja dejavnikov stresa, odporov do sprememb ter pomena ustrezne komunikacije med delodajalci v času prestrukturiranja. Projekt je bil tudi priložnost za razširitev in okrepitev mednarodne mreže strokovnjakov, izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks.
 
Obsežna aktivnost projekta sta bila razvoj in izvedba usposabljanj. Usposabljanja za linijske vodje so se izvedla v vseh treh sodelujočih državah, vključenih pa je bilo skupno 43 linijskih vodij iz 34 različnih podjetij in organizacij. Usposabljanja za sindikalne zaupnike so se izvedla samo v Sloveniji in na Hrvaškem, udeležilo pa se jih je 27 udeležencev iz 16 različnih podjetij in organizacij. Izmenjava mnenj in znanj je potekala v obliki eForuma na spletu ter v okviru delavnic, ki so bile organizirane v vseh treh državah, udeležilo pa se jih je skupno 103 osebe. Celoten projekt je predstavljen tudi na spletni strani projekta www.gear-progress.eu .

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic