Novosti in obvestila

Datum

22. Apr 2021

Kategorije

Deli z drugimi

V Novi KBM z odgovornim odnosom do okolja ohranili 510 dreves in znižali ogljični odtis

(Maribor, 22.4., Svetovni dan Zemlje) Trajnostni odnos do okolja je v Skupini Nove KBM med prednostnimi poslovnimi usmeritvami. Zadnja leta vse več pozornosti namenjamo energetski učinkovitosti, skrbni uporabi omejenih virov surovin ter digitalizaciji poslovanja. Pomemben vidik trajnostnega poslovanja so tudi vse večja ponudba storitev, ki jih lahko stranke opravijo brez obiska poslovalnice, ter razvoj odgovornega investiranja, s katerim investitorjem pomagamo uresničiti njihove zelene projekte. Lani smo v banki okrepili naše aktivnosti obvladovanja tveganj okoljskih in družbenih vidikov ter trajnostnega upravljanja v banki, ustanovili pa smo tudi posebno delovno skupino za ESG (Environmental, Social, Governance).

V banki že vrsto let izvajamo pobudo Klik za okolje, ki tako zaposlene kot stranke ozavešča o pomenu varčne rabe papirja in prednostih digitalnega poslovanja. Na letošnji Svetovni dan Zemlje bomo pričeli akcijo ozaveščanja s sloganom Zaupamo okolju prijaznim odločitvam, ki zajema praktične napotke za lažji prehod na opravljanje finančnih storitev na daljavo, prek spletne ali mobilne banke oz. kontaktnega centra. Stranke na tak način ne prihranijo samo dragocenega časa temveč zaradi manj voženj prispevajo tudi k manjšemu izpustu nevarnih toplogrednih plinov. Z izbiro e-obvestil namesto natisnjenih stranke še dodatno prispevajo k ohranitvi dreves. Pravnim osebam Nova KBM omogoča sredstva, namenjena za financiranje zelenih projektov. Ob tem Summit Leasing Slovenija, ki je del Skupine Nove KBM, podjetjem in posameznikom ponuja privlačen Eko leasing za financiranje električnih vozil.

V trajnostnem poročilu Gradimo banko za prihodnost smo predstavili ključne rezultate na okoljskem področju v letu 2020. Med drugim smo v banki za 21,6 odstotkov znižali ogljični odtis na zaposlenega, z digitalizacijo poslovanja in odgovornim ravnanjem pa smo za 21 ton zmanjšali porabo papirja ter s tem ohranila 510 dreves. V banki izvajamo tudi projekt Brezpapirno poslovanje, v okviru katerega smo uvedli digitalno podpisovanje v poslovalnicah. Samo lani smo namesto papirnih ustvarili kar 3,7 milijonov digitalnih dokumentov.

„Podnebne spremembe, degradacija okolja in druge trajnostne teme so pomembni izzivi sodobne družbe. Prizadevanja in odločni ukrepi so nujni. Nova KBM kot sistemsko pomembna banka prevzema svojo vlogo in odgovornost ter spodbuja okolju prijazne storitve, projekte in pobude. Tudi v prihodnje bomo s premišljenimi ravnanji in odločitvami prispevali k boljšemu svetu in bolj zdravemu okolju za nas in prihodnje generacije,“ je povedal predsednik uprave Nove KBM John Denhof.

Skrb za okolje je pomemben del organizacijske kulture banke. V zadnjih letih se je vedenje zaposlenih spremenilo tako, da tiskamo bistveno manj, interne akte uporabljamo le še na digitalen način ter se odločamo za uporabo in arhiviranje elektronske dokumentacije namesto papirnate. Ob tem banka spodbuja varčno uporabo energije, ločevanje odpadkov in  uporabo videokonferenčnih sestankov ter dela na daljavo, kjer je to mogoče. Ta delovna praksa se je v banki v času epidemije okrepila, v prihodnje pa se bo, kjer so njeni vplivi pozitivni, v določeni meri tudi ohranila.

Pozitivni premiki na področju skrbi za okolje se zrcalijo tudi v prejeti strateški nagradi HORUS, ki jo je na področju celovitega upravljanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja lani prejela Nova KBM.

 

 

 

Nova Kreditna banka Maribor d.d.
www.nkbm.si

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic