Vabilo na 13. sejo skupščine Štajerske gospodarske zbornice, ŠGZ, 14.05.2019

SGZ_Logotip

Dnevni red:

  1. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
  2. Obravnava in potrditev zapisnika 12. seje.
  3. Obravnava in potrditev poslovnega in računovodskega poročila za leto 2018.
  4. Obravnava in potrditev programa dela ŠGZ za leto 2019.
  5. Obravnava in potrditev finančnega načrta in članarine ŠGZ za leto 2019.
  6. Obravnava in potrditev predlagane kandidatne liste  za člane upravnega odbora  ŠGZ, nadzornega odbora ŠGZ in predsednika NO in ŠGZ.
  7. Obravnava in potrditev predlagane-ga kandidata/-ke za predsednika/-co skupščine ŠGZ.
  8. Razno.

Gost skupščine bo gospod dr. Davorin Kračun, predsednika Fiskalnega sveta.

Gradivo za Skupščino je na vpogled v tajništvu ŠGZ vsak dan od 8. do 15. ure ter na spletni strani: www.stajerskagz.si

Gradivo:

ŠGZ-letno-poročilo-2018…
Cenik članarine ŠGZ 2019…
Finančni načrt ŠGZ za leto 2019…
Program dela ŠGZ 2019…
Zapisnik 12. seje SKUPŠČINE 17_04_2017…
Zapisnik volilne komisije – 08.04.2019…

Prosimo za vašo udeležbo in potrditev prisotnosti na: karin.crepinko@stajerskagz.si ali po telefonu 02/ 220 87 00 najkasneje do ponedeljka 13.05.2018. Na podlagi vaših potrditev vam bomo posredovali število glasov oziroma jih boste prejeli pred samo skupščino. V primeru odsotnosti lahko določite namestnika s pooblastilom.

                                                             
Predsednik skupščine ŠGZ  
dr. Dušan Jovanovič, l.r.

Vabljeni:
člani ŠGZ

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!