Vabilo na 14. sejo skupščine ŠGZ, 17.6.2020 ob 14.00

ŠGZ skupščina

Dnevni red:

  1. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
  2. Obravnava in potrditev zapisnika 13. seje.
  3. Obravnava in potrditev poslovnega in računovodskega poročila za leto 2019.
  4. Obravnava in potrditev programa dela ŠGZ za leto 2020.
  5. Obravnava in potrditev finančnega načrta in članarine ŠGZ za leto 2020.
  6. Razno.

Gradivo:

Gradivo za Skupščino je na vpogled tudi v tajništvu ŠGZ vsak dan od 8. do 15. ure ter na spletni strani https://www.stajerskagz.si/o-sgz/vodstvo-sgz/

Prosimo za vašo udeležbo in potrditev prisotnosti na

mojca.tominsek@stajerskagz.si ali po telefonu 02/ 220 87 00 najkasneje do ponedeljka 15.06.2020. Na podlagi vaših potrditev vam bomo posredovali število glasov oziroma jih boste prejeli pred samo skupščino. V primeru odsotnosti lahko določite namestnika s pooblastilom.

 

Predsednik skupščine ŠGZ
dr. Dušan Jovanovič, l.r.

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!