Vabilo na delavnico za opredelitev priložnosti SRIP-ov na področju internacionalizacije, Ljubljana, 12.04.2019

Spoštovani,

Deloitte je izbrani izvajalec projekta »Krepitev okvirja sodelovanja in
spodbujanja na področju tujih neposrednih naložb, izvoza in inovativnosti v
Sloveniji«. Eno od področij, ki jih projekt pokriva, je tudi podpora SRIP-om pri
krepitvi sodelovanja utemeljenega na pametni specializaciji. V okviru projekta je tako
predvidena analiza evropskih regij ter opredelitev ključnih področij, na katerih je
najbolj smotrno krepiti nadaljnje sodelovanje s temi regijami.
Predpogoj za krepitev tovrstnega sodelovana je seveda razumevanje konkretnih
priložnosti za sodelovanje in potreb SRIP-ov, zato je kot ena osrednjih aktivnosti
projekta predvidena delavncia za vodstvo SRIP-ov, nosilce javnih politik in druge
zainteresirane deležnike. Delavnica bo potekala 12. aprila 2019 med 9. in 12. uro
v prostorih družbe Deloitte v Ljubljani (Dunajska cesta 165).
Delavnica je le prvi korak v vrsti aktivnosti za podporo internacionalizacije SRIP-ov,
a ob enem zelo pomemben, saj se bomo v interaktivni razpravi dotaknili nekaj
pomembnih vsebin:

 • Pregled priporočil vrednotenja SRIP-ov na področju
  internacionalizacije: priporočila vrednotenja, ki je bilo izvedeno v začetku
  leta 2019, zadevajo vrsto področij, od organizacije ekosistema za
  internacionalizacijo slovenskega gospodarstva ter položaja SRIP-ov znotraj letega,
  spremljanja uspešnosti in učinkovitosti aktivnosti SRIP-ov na področju
  internacionalizacije (postavljanje ciljev, relevantni kazalniki uspešnosti ipd.),
  sodelovanja med SRIP-i, storitev, ki jih lahko nudijo SRIP-i itd. Z udeleženci
  delavnice bi želeli kritično ovrednotiti priporočila z vidika smotrnosti in
  izvedljivosti.
 • Identifikacija evropskih regij za sodelovanje: evropski sistem grozdenja
  in povezovanja javne, raziskovalne in podjetniške sfere je izredno kompleksen,
  zato je kot ena izmed pripravljalnih aktivnosti izvedena tudi analiza
  »ujemajočih se regij« in grozdov oz. povezav znotraj le-teh, s katerimi obstaja
  največji potencial glede na področja delovanja slovenskih SRIP-ov. Na
  delavnici bomo pregledali seznam regij in ga po potrebi dopolnili.
 • Identifikacija projektov in pobud, ki so lahko podlaga za vzpostavitev
  sodelovanja: na podlagi že zbranih podatkov bo predstavljen grob nabor
  konkretnih področij za sodelovanje na evropski ravni (projekti, pobude,
  potrebe), na delavnici pa bo seznam dodatno dopolnjen in prečiščen.

Prosimo, če svojo udeležbo na delavnici potrdite najkasneje do 8. aprila na
naslov ealjancic@deloittece.com. V kolikor bodo svojo prisotnost potrdili tudi
predstavniki Evropske komisije, bo delavnica deloma potekala v angleškem jeziku.
Srčno upamo, da se boste dogodka lahko udeležili.


Lep pozdrav,
Gregor Skender
Manager, vodja projekta