VABILO na EMAS delavnico »NA POTI V KROŽNO GOSPODARSTVO – SPODBUJAJMO UVAJANJE EMAS V SLOVENIJI«, LJ, 28.11.2019

emas-1

VABILO na EMAS delavnico »NA POTI V KROŽNO GOSPODARSTVO – SPODBUJAJMO UVAJANJE EMAS V SLOVENIJI« v sklopu projekta LIFE B.R.A.V.E.R. – Povečanje zakonskih prednosti v korist EMAS

KDAJ: 28. november 2019 (četrtek) ob 9.00 uri

KJE: Agencija RS za okolje (velika sejna soba), Vojkova 1b, Ljubljana

KOMU JE NAMENJENA:

 • Strokovnim javnim uslužbencem iz ministrstev MOP, MGRT, MJU, MzI, MKGP, MF, MIZS, MNZ, MZ, MO, MP (s področja uvajanja zakonskih ukrepov spodbud in olajšav)
 • Strokovnim javnim uslužbencem iz Organov v sestavi posameznih ministrstev RS (agencije, inšpektorati in drugi)
 • Strokovnim javnim uslužbencem iz direktoratov posameznih ministrstev RS

NAMEN

Okoljski sistem EMAS je reguliran z Uredbo EMAS (št. 1221/2009) in v 38. členu uredbe poziva države članice EU, da preučijo in sprejmejo ukrepe oprostitve uporabe zakonskih določb ter boljšo pravno ureditev tako, da se breme EMAS organizacijam odstrani, zmanjša ali poenostavi z namenom učinkovitega delovanja trgov in dviga ravni konkurenčnosti. Številne države članice, med njimi še posebej Nemčija, Italija, Španija, Avstrija in druge, so v zakonodajo vključile številne zakonske oprostitve in finančne olajšave za spodbujanje EMAS.

Shema EMAS se v Sloveniji uveljavlja počasi in v omejenem obsegu, zato je bistvenega pomena učinkovita promocija in informiranje o EMAS na vseh nivojih: ministrstva, agencije, javni zavodi, lokalne skupnosti in drugi. Namreč EMAS je najverodostojnejši in najstabilnejši sistem okoljskega ravnanja zaradi doseganja zmanjšanja vplivov na okolje (emisije, odpadki), učinkovitejšega ravnanja z viri, povečanja energijske učinkovitosti. Hkrati zahteva izkazovanje skladnosti z okoljsko zakonodajo in na letni ravni javno poročanje o doseganju okoljskih kazalcev.

Zato imajo ministrstva kot regulatorni organi in drugi kompetentni organi v Sloveniji pomembno vlogo pri nadgradnji sheme EMAS, predvsem na ravni valorizacije EMAS-a v obstoječo zakonodajo (ali pri pripravi nove) in druge instrumente. Da bodo resorna ministrstva in drugi organi pri tem uspešni in učinkoviti, je pomembno osveščanje strokovnih javnih uslužbencev z namenom pridobitve znanj o okoljskih sistemih kot je EMAS, ki predstavlja orodje za prehod v krožno gospodarstvo in okoljsko odličnost na ravni »učinkovitosti – verodostojnosti – transparentnosti«.


PROGRAM DELAVNICE

9.00 – 9.20 Uvodni pozdrav

 • LILIJANA KOZLOVIČ, v.d. direktorica Agencije RS za okolje
 • SIMON ZAJC, minister Ministrstva za okolje in prostor
 • dr. ŠTEFAN ČELAN, direktor Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

9.20 – 12.15 EMAS in POVEČANJE ZAKONSKIH PREDNOSTI V KORIST EMAS

 • JANJA LEBAN, direktorica Službe za varstvo okolja, Gospodarska zbornica Slovenije
  EMAS in krožno gospodarstvo
 • TATJANA ORHINI VALJAVEC, Ministrstvo za okolje in prostor
  Shema EMAS – Spodbujanje primernejšega ravnanja z okoljem
 • BLANKA KAKER, SiQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje
  Okoljsko poročanje in izkušnje EMAS preveritelja
 • MOJCA FERK, Gorenje d.d.
  Doprinos EMASa k trajnostnemu razvoju Skupine Gorenje
 • mag. ZALA STROJIN BOŽIČ, Mestna občina Ljubljana
  Uvajanje sheme EMAS na Oddelku za varstvo okolja, MU MOL
 • dr. KLAVDIJA RIŽNAR, ZRS Bistra Ptuj
  Sprejete oprostitve zakonskih določb in olajšav za EMAS organizacije v državah EU in Sloveniji
 • V vmesnem času je načrtovan odmor s pogostitvijo

PRIJAVA

Delavnica je organizirana v okviru evropskega projekta LIFE BRAVER in je brezplačna.

Vljudno naprošamo, da svojo udeležbo prijavite preko elektronske prijave: e-prijava.

Za dodatne informacije kontaktirajte: klavdija.riznar@bistra.si

 

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice