Vabilo na srečanje poslovnih žensk in podjetnic PERL, ŠGZ, 17.10.2019 ob 17. uri

Pozdravljene PERLE,

vabimo vas na naše naslednje srečanje na temo: »Spodbujanje ženskega podjetništva v Sloveniji«.

Junija 2018 se je začel izvajati projekt WOMEN IN BUSINESS, katerega projektna partnerja
sta Štajerska gospodarska zbornica in Mariborska razvojna agencija.

V okviru projekta je bila pripravljena »Transnacionalna študija trenutnega stanja ženskega
podjetništva v  Podonavju«
, na podlagi katere so bili oblikovalni ukrepi za spodbujanje
ženskega podjetništva
v Sloveniji in priporočila za oblikovalce javnih politik na področju
ženskega podjetništva, ki bi vam jo želeli predstaviti.   Vsebine bosta predstavila
Borut  Jurišić, Mariborska razvojna agencija in Nina Meglič, Štajerska gospodarska zbornica.

Oblikovalci ukrepov in priporočil si želimo slišati vaše mnenje in dodatne predloge, ki jih
bomo posredovali  predstavnikom relevantnih ministrstev.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po predstavitvah  bo predstavljen tudi osnutek 7. konference ženske podjetnosti, ki bo
potekala 4.12.2019 v Hotelu City, na katero vas že ob tej priložnosti vljudno vabimo.

Zaradi lažje organizacije je vas prosimo za predhodne prijave do  16.10.2019 na e-naslov:
lidija.majcen@stajerskagz.si

Veselimo se srečanja in vas pozdravljamo,

mag. Vida Perko, predsednica
Jožica Planinšec Deržek, Vera Kozmik Vodušek; podpredsednici
Lidija Majcen, koordinatorka, tel: 02 220 87 25