Projekt Polet: 1. oktober – Mednarodni dan starejših

1. OKTOBER – MEDNARODNI DAN STAREJŠIH
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Vsak peti prebivalec oz prebivalka Slovenije je starejši od 65 let

1. oktober je za mednarodni dan starejših razglasila Generalna skupščina Združenih narodov leta 1990, z namenom, da bi se vsako leto na ta dan s posebno pozornostjo razpravljalo o različnih vprašanjih, povezanih s starejšimi ljudmi. Starostna meja, pri kateri naj bi se na splošno začela starost, ni določena. V Sloveniji običajno označujemo z besedo starejši osebe, stare 65 ali več let (65+).

Statistični urad RS je ob tej priliki objavil aktualne podatke o stanje v Sloveniji. Nekaj jih objavljamo v nadaljevanju, več pa si jih lahko ogledate na https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8374.

 

Osebe, stare najmanj 65 let, predstavljajo skoraj 20 % prebivalstva Slovenije, prevladujejo ženske

 1. januarja 2019 je bilo med vsemi prebivalci Slovenije 413.054 ali 19,8 % takih, ki so do navedenega datuma že dopolnili najmanj 65 let; 57 % teh oseb so bile ženske. 189 prebivalcev izmed teh je bilo starih 100 ali več let; od tega 161 žensk.
 2. Pričakovana življenjska doba ob rojstvu se daljša; v Sloveniji se je v zadnjih 25 letih podaljšala v povprečju za oba spola za približno 7 let.
 3. V enem letu se je število starejših povečalo za skoraj 12.000 oseb ali 3 %.
 4. Na ravni statističnih regij je bil delež starejših oseb med celotnim prebivalstvom največji v goriški (22,4 %) in pomurski (22,2 %), najmanjši pa v osrednjeslovenski regiji in jugovzhodni Sloveniji (v vsaki 18,4 %). Samo v treh statističnih regijah je bil delež starejših manjši od slovenskega povprečja, poleg že omenjenih še v savinjski (19,3 %).

Število starejših višje od števila otrok

 1. Na vsakih 100 otrok je povprečno več kot 131 oseb, starih najmanj 65 let. Leta 2033 naj bi bilo prebivalcev, starih najmanj 65 let, dvakrat toliko kot otrok, starih manj kot 15 let.

Stopnja tveganja revščine med starejšimi višja kot med vsem prebivalstvom

 1. Število delovno aktivnih s starostjo teh oseb upada. Za slovenski trg dela je značilno, da je stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini 55–64 let ena najnižjih v EU, predvsem zaradi zgodnjega upokojevanja (v letu 2018: 47,0 %; povprečje v EU-28: 58,7 %). Se pa v zadnjih letih zvišuje; od leta 2016 se je zvišala za 8,5 odstotne točke.
 2. Nekateri ostanejo delovno aktivni (tj. zaposleni ali samozaposleni) tudi po dopolnjenem 65. letu. Takih oseb je bilo konec leta 2018 v Sloveniji 4.965 (od tega 73,3 % moških). Te osebe so predstavljale 0,6 % vseh delovno aktivnih oseb v Sloveniji.
 3. Povprečna bruto plača zaposlenih oseb v tej starosti je precej višja od povprečne bruto plače vseh zaposlenih. V letu 2017 je bila skoraj še enkrat višja; po začasnih podatkih je znašala 3.318 EUR (za moške 3.339 EUR, za ženske pa 3.255 EUR).
 4. Stopnja tveganja revščine med vsemi prebivalci Slovenije je bila v letu 2018 13,3-odstotna, to pomeni, da je z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, živelo približno 268.000 prebivalcev Slovenije. Med temi je bilo 89.000 upokojencev (ali 18,1 % vseh upokojencev), od tega 60.000 upokojenih žensk in 29.000 upokojenih moških. Stopnja tveganja revščine je bila najvišja prav med osebami, starimi 65 ali več let, in sicer 18,3-odstotna (med starejšimi od 74 let je bila celo 21,8-odstotna).

Samo 4,5 % oseb, starih 65+, prebiva v domovih za starejše, med temi je samo vsak četrti moški

 1. V domovih za starejše, ki z nudenjem bivanja, organizirane prehrane, varstva in zdravstvenega varstva nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, je 1. januarja 2019 prebivalo 19.260 oseb; 95 % teh oseb je bilo starih najmanj 65 let. Število prebivalcev v domovih za starejše se je v zadnjih osmih letih povečalo za 15 % (tudi zaradi novih zmogljivosti). Njihova povprečna starost je bila na začetku tega leta 83 let.
 2. Delež starejših, ki živijo v t. i. skupinskih gospodinjstvih, kamor spadajo tudi domovi za starejše, se s starostjo povečuje. Na začetku leta 2018 je bilo med 65-letniki takih, ki so živeli v skupinskih gospodinjstvih, 0,9 %, med 80-letniki 5 %, med 85-letniki 11 %, med nad 90 let starimi osebami pa že vsaka četrta.

Več o projektu POLET na https://www.projekt-polet.si