Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Večer s predsednikom države dr. Danilom Türkom

V zanimivem in razgibanem pogovoru predsednika z gospodarstveniki Štajerske gospodarske zbornice je predsednik države dr. Danilo Türk razkril veliko zanimivih podrobnosti o svojem življenju, mladosti v Mariboru, življenju diplomata in na preprost in zelo zanimiv način predstavil svoje ocene in poglede na dogajanje danes, predvsem pa tudi svoje razmisleke za prihodnost.

Člane Štajerske gospodarske zbornice so na pogovoru s predsednikom države v dvorani RTS najbolj zanimali pogledi dr. Danila Türka na čas, ko se bodo krivulje gospodarskih aktivnosti spet začele obračati navzgor. Medtem ko najbolj optimistični že vidijo znake oživljanja gospodarstva, mnogi pa se nagibajo k oceni, da bo recesija stiskala gospodarske aktivnosti še najmanj dve leti, je predsednik RS dr. Danila Türka jasno povedal, da je kriza nekaj, kar bo še trajalo in da nas mora vzpodbuditi v iskanje novega in novih priložnosti. »Naj bo to leto naših najboljših dejanj,» je izpostavil predsednik RS dr. Danilo Türk.

Glede na resnost razmer v realnem sektorju je predsednik upravnega odbora Štajerske gospodarske zbornice dr. Roman Glaser nocoj izpostavil nujnost nacionalnega konsenza med gospodarstvom, politiko, zaposlenimi oziroma njihovimi sindikalnimi zastopniki in javnim sektorjem: “Najprej se moramo vsi strinjati, da so se razmere bistveno spremenile in da je nastopilo krizno obdobje. Samo ob tej predpostavki lahko začnemo krizne razmere tudi razreševati,” je izpostavil dr. Roman Glaser in zaključil: »Položaj je tako zahteven, da vidim institucijo predsednika države kot tisto avtoriteto, ki lahko poveže vse akterje upravljanja z državo, njeno nadgradnjo, javnim sektorjem in gospodarstvom ter jim zbistri obzorja pogledov na novo nastale okoliščine v zadnjih mesecih in na prihodnost.« Predsednik države dr. Danilo Türk se je do te pobude posebej opredelil  kot do pravega apela, s katerim se že ukvarja, pa tudi v prihodnje se bo, zato je odprt tudi za nove pobude in ideje.

Predsednik države dr. Danilo Türk se je  strinjal tudi z mnenjem in pobudo mag. Aleksandre Podgornik, direktorice Štajerske gospodarske zbornice, da mora biti slovenska diplomacija, ki je razmeroma dobro razporejena po svetovnih centrih moči in odločanja, predvsem podpornik našega gospodarstva na tujih trgih in da nam mora utirati poti na nove trge, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic