Vlada sklenila podaljšati ukrepe iz odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

Novi odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja prepoveduje gibanje med občinami

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sklenila, da se na podlagi presoje Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 podaljša veljavnost odlokov o ukrepih in omejitvah za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Sprejela je tudi Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela.

Ukrepi iz odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ostajajo v veljavi

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se:

Za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:

  • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
  • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih,
  • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije,
  • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določeni v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vlada bo o tem obvestila državni zbor in javnost.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Podaljšujemo veljavnost odloka o seznamu blaga za spopadanje s posledicami epidemije, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in DDV pri uvozu

Vlada je danes za šest mesecev podaljšala veljavnost Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu. Odlok je podaljšan do 30. aprila 2021.

Carinska zakonodaja in Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) omogočata, da se pri uvozu blaga v primeru elementarnih nesreč ob določenih pogojih odobri oprostitev uvoznih dajatev in DDV. Oprostitev omogoča sklep Evropske komisije. Ta je takšen sklep sprejela zaradi epidemije COVID-19 in ga nazadnje podaljšala do 30. aprila 2021. Tako se tudi v Sloveniji še naprej pri uvozu omogoča oprostitev uvoznih dajatev in DDV za zaščitna sredstva, medicinske pripomočke in drugo blago, ki je nujno potrebno za preprečevanje širjenja in obvladovanje posledic pandemije COVID-19.

Oprostitev velja za uvoze od 30. januarja 2020 do 30. aprila 2021, in sicer za:

  • državne organizacije, vključno z državnimi organi, javnimi organi in drugimi osebami javnega prava ter
  • organizacije, ki so jih odobrili pristojni organi v državah članicah,

če je blago namenjeno za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadel izbruh epidemije COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, ali za brezplačno uporabo omenjenim osebam, pri čemer ostane v lasti zgoraj navedenih organov in organizacij.

Blago mora izpolnjevati zahteve iz carinske zakonodaje in zakonodaje v zvezi z DDV. Blago je pri uvozu oproščeno uvoznih dajatev in DDV tudi, če so ga za dajanje v prosti promet uvozile agencije za pomoč pri elementarnih nesrečah, da bi zadovoljile svoje potrebe v obdobju, ko zagotavljajo pomoč pri elementarnih nesrečah osebam, ki jih prizadel izbruh epidemije COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo.

Vir: Ministrstvo za finance

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-10-30-vlada-sklenila-podaljsati-ukrepe-iz-odlokov-za-zajezitev-in-obvladovanje-epidemije-covid-19/

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje
Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!