Novosti in obvestila

Datum

22. Sep 2022

Kategorije

Deli z drugimi

Vlada sprejela dopolnitve Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

Gospodarstvo se sooča z vedno večjimi izzivi zaradi energetske draginje in ukrajinske krize, zato smo se odločili za spremembe in dopolnitve Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. S spremembami bomo razširili krog upravičencev ter povišali delež upravičenih stroškov, ki ga bodo podjetja dobila povrnjenega, in sicer iz prvotnih 30 % na 50 % pri enostavni pomoči.

Novela zakona prinaša tudi nov ukrep ugodnih likvidnostnih kreditov za podjetja prizadeta zaradi krize v višini 6 milijonov evrov. S spremembami bomo sredstva, ki jih namenjamo za pomoč gospodarstvu na tem področju, več kot podvojili. Ta bo tako znašala 86 milijonov evrov.

Z novelo zakona želimo zagotoviti dovolj visoko pomoč gospodarstvu predvsem za tiste upravičence, ki bodo podali vlogo za enostavno pomoč, torej do 500.000 evrov. Novela namreč predvideva spremenjeno formulo za izračun višine pomoči za enostavno pomoč, kjer bo najvišja pomoč lahko znašala 50 odstotkov upravičenih stroškov. Za posebno pomoč in pomoč za energetsko intenzivna podjetja, ki lahko prejmejo do dva milijona evrov, bo formula za izračun višine pomoči ostala nespremenjena, saj tako zahteva EU Začasni krizni okvir. To pomeni, da za posebno pomoč do dveh milijonov evrov ostaja omejitev 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivna podjetja pa lahko računajo do največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Pomoč bodo po novem lahko pridobili tudi društva in zavodi, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, kot tudi vsi subjekti iz kmetijstva in ribištva, medtem ko za pomoč ne bodo mogli zaprositi subjekti iz finančne in zavarovalne dejavnosti, kar je vezano na shemo državni pomoči Evropski komisiji. Z novelo zakona za kar šest milijonov evrov povečujemo tudi namensko premoženje Slovenskega podjetniškega sklada za ugodna posojila za malim in srednje velikim podjetjem.

Vloge bodo upravičenci lahko oddajali v digitalni obliki med 1. in 15. novembrom 2022 preko elektronske aplikacije na Javno agencijo SPIRIT Slovenija. Na naslov energenti@spiritslovenia.si pa se lahko upravičenci že danes obrnejo s svojimi vprašanji v povezavi z zakonom. Vloge bodo lahko vlagali le zakoniti zastopniki, upravičenci iz gospodarstva bodo morali glede državnih pomoči poročati Ministrstvu za finance, upravičenci iz kmetijstva in ribištva pa Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vir: Vlada RS… 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic