Novosti in obvestila

Datum

10. Dec 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Vloga za povračilo delno izgubljenega dohodka po ZNUPZ-A preko sistema e-davki na FURS

Dne 3. decembra 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (v nadaljevanju: ZNUPZ-A), ki je začel veljati 4. decembra 2021. Zakon lahko najdete na naslednji povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8360.

ZNUPZ-A določa postopek za povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene ali varstva otroka. Upravičenec prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) vloži vlogo za delno povračilo izgubljenega dogodka zaradi odrejene karantene ali varstva otroka v predpisanem roku, in sicer 30 dni od:

  • vročitve odločbe ali potrdila o karanteni ali od
  • pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole,

vendar najkasneje do:

  • 31. decembra 2020 za vloge, s katerimi uveljavlja povračilo za mesec oktober, november ali december 2020;
  • 31. marca 2021 za vloge, s katerimi se uveljavlja povračilo za mesec januar, februar in marec 2021.

Vložitev vloge je od 10. decembra 2021 na voljo na eDavkih, povezava do spletne strani: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=nadomestilo_karantena_fod.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic