Potrdil o nepreferencialnem poreklu blaga »Certificates of origin« izdajanje in potrjevanje zvezkov ATA za začasni izvoz blaga
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Spoštovane stranke oddelka Javne listine,

zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa od petka, 13. 3. 2020 do preklica,  ne bo uradnih ur za osebno pridobitev listin.

Vpliv koronavirusa na ATA zvezke

Zaradi zaprtja nekaterih državnih mej, odpovedi letov, zamud v poštnem prometu in omejenega dostopa do nekaterih območij, bodo imeli imetniki ATA zvezkov težave pri zaključevanju postopkov ponovnega izvoza pred potekom roka za ponovni izvoz ali roka veljavnosti ATA zvezka.

Na pobudo Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) je Svetovna trgovinska organizacija pozvala vse carinske organe držav članic ATA konvencije, naj omogočijo imetnikom ATA zvezkov, da blago ponovno izvozijo po poteku roka brez dodatnih stroškov, v primerih ko je razlog za zamudo koronavirus. Države zadeve rešujejo na različne načine, navodila držav zbiramo in se stalno dopolnjujejo. Primeri se rešujejo individualno, konča odločitev pa se sprejme s strani carine države začasnega uvoza. Priporočilo ICC je, da se uporabijo nadomestni ATA zvezki, vendar jih vse države ne sprejemajo, poleg tega zaradi omejitev ne bo možno izvesti ustreznih postopkov na mejah.

Imetnikom ATA zvezkov, katerim je veljavnost potekla med 24. 1. 2020 in 31. 5. 2020 svetujemo, da pred potekom veljavnosti zvezka pri izdajatelju pridobijo nadomestni ATA zvezek, s katerim bodo podaljšali rok za ponovni izvoz blaga na nadaljnje eno leto. Nato se za zaključek prvotnega zvezka in odprtje nadomestnega zvezka obrnite na najbližji carinski urad v Sloveniji.
Vir:
https://www.gzs.si/skupne_naloge/javna_pooblastila/Novice/ArticleId/74975/vpliv-koronavirusa-na-ata-zvezke?fbclid=IwAR1lKYkXlxTS-0FS0n1qaf63o6DVFM7GHwgcT_mkQ1vdYRwjBa1Ds1bSiRs

 

Vloge ATA zvezke sprejemamo po e-pošti, izdane listine pa vam bomo poslali po navadni pošti. Vloge za potrdila o poreklu blaga sprejemamo preko aplikacije essCert, kjer si lahko potrdila natisnete sami ali pa vam jih pošljemo po pošti.

Navodila za pridobitev potrdila o poreklu blaga preko e-portala najdete na …https://www.gzs.si/skupne_naloge/javna_pooblastila/vsebina/Potrdila-o-poreklu-blaga/e-Potrdilo

 

Vloge rešujemo po vrstnem redu prejema.

Če potrebujete kakšno informacijo oziroma stanje v kateri se nahaja vaša zadeva vas vljudno prosimo, da pokličete v času uradnih ur ali nam pošljete elektronsko sporočilo.

Aktualne informacije in navodila glede koronavirusa najdete na https://www.nijz.si/

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

 

ŠGZ – oddelek Javne listine

Liljana Pešut, T: 02 220 87 28, E: liljana.pesut@stajerskagz.si
Lidija Majcen, T: 02 220 87 25, E: lidija.majcen@stajerskagz.si
Mojca Tominšek, T: 02 220 87 27, E: mojca.tominsek@stajerskagz.si

Izpostavljamo

Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!