Novosti in obvestila

Datum

17. Sep 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Vprašanja in odgovori (MGRT) glede vladnih odlokov

Izpolnjevanje pogoja PCT se preveri na vhodu v trgovski center, zato posameznim trgovinam ni potrebno preverjati dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT.

lnjevanje-pogoja-pct-ali-je-odgovornost-na-uporabniku-ali-ponudniku-blaga-ali-storitve

Samotestiranje zaposleni izvede, ko pride na sedež delodajalca. Če pa nekdo opravlja svojo dejavnost tam, kjer tudi prebiva in ima dejavnost na takšnem naslovu registrirano, pa pogoj PCT izpolnjuje na način določen v 6. členu odloka.

Za odgovor na vprašanje vas naprošamo, da se obrnete na MZ.

V kolikor menza spada v sam objekt, kjer delavec opravlja dela in je zaprta za zunanje goste, kot pogoj PCT za uporabnika menze zadostuje testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki ga izvaja delodajalec (1. odst. 5č.l.). V kolikor pa je menza dostopna tudi zunanjim gostom, morajo delavci za uporabo gostinskih storitev izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer za pogoj testiranje test za samotestiranje ne zadostuje, HAG test pa velja le 48 ur (drugi odst. 5. čl.)

Za odgovor na vprašanje vas naprošamo, da se obrnete na MZ.

Za odgovor na vprašanje vas naprošamo, da se obrnete na MZ.

Po prejemu podrobnejših pojasnil s strani MZ, v primerih, ko se delo/dejavnost/storitve opravljajo izven prostorov delodajalca/na terenu/pri uporabniku, pri poslovnem partnerju, na pošti, banki, idr. V takem primeru morajo imeti delavci oz. izvajalci dela za opravo dejavnosti HAG test, katerega veljavnost je omejena na 1 teden (prva alineja).

Kot že pojasnjeno pri prejšnjem vprašanju je v primeru, ko se delo/dejavnost/storitve opravljajo izven prostorov delodajalca/na terenu/pri uporabniku, pri poslovnem partnerju, na pošti, banki, idr….v  takem primeru morajo imeti delavci oz. izvajalci dela za opravo dejavnosti HAG test, katerega veljavnost je omejena na 1 teden (prva alineja). V skladu s prvim odstavkom 7. člena odloka, preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT iz 5. člena tega odloka organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravlja z dokazili iz 2. in 6. člena tega odloka. V primeru nejasnosti predlagamo, da se za dodatna pojasnila obrnete na MZ.

Pojasnilo MZ na zgornje vprašanje je, da uporabniku storitve, ki na svojem domu prevzame hrano, pijačo ali medicinske pripomočke ni potrebno izpolnjevati PCT, saj takšna storitev že tako in tako veljajo za izjemo v skladu s petim odstavkom 5. člena Odloka PCT (URL RS, št. 147/21). Menimo, da tudi osebam,             ki so prevzemniki blaga ali drugih poštnih pošiljk na domu, ki jih je treba osebno prevzeti (npr. sodna pisanja), kjer nastajajo pravne  posledice, če se blago ali pošiljka ne prevzame, ni treba izpolnjevati pogoja PCT.

MZ je tudi mnenja da ne bi bilo potrebno preverjanje pogoja PCT pri potrošnikih, v kolikor le-ta blago naroči in plača preko spletne trgovine, naročeno blago pa potem le prevzame na prevzemni točki, ki je izven prodajalne (npr. na prostem pred skladiščem). Za podoben primer, kjer ne obstaja neposreden stik med izvajalcem in uporabnikom storitve, bi šlo tudi v primerih, kjer se na domu uporabnika storitve opravljajo storitve pri katerih le-ta ni
navzoč in uporabnik plačuje na podlagi računa ali preko spletne banke.

Vir: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Za%C4%8Dasne-prepovedi-in-drugi-odloki/Q-A-glede-vladnih-odlokov#1159331384-zanima-nas-kako-je-v-primeru-prodaje-na-daljavo-in-prevzema-blaga-na-daljavo-kjer-je-organiziran-brezstini-prevzem-ali-je-tudi-v-tem-primeru-potreben-pogoj-pct-pri-uporabniku-kako-naj-bi-se-ta-pogoj-preverjal-e-sploh-ne-pride-do-kontakta-med-prodajalcem-in-kupcem-ali-lahko-smatramo-da-ti-uporabniki-storitev-niso-udeleeni-ali-prisotni-pri-izvajanju-dejavnosti-ali-v-okoljih-v-republiki-sloveniji-in-zato-pri-njih-ni-potreben-pogoj-pct

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic