Webinar: Dobrobit zaposlenih v času COVID-19, 6.5.2020

Webinar Kaj vemo in česa še ne Odgovori Pravne službe GZS na izbrana vprašanja #PKP1, 15.4.2020

Za ustrezen kadrovski odziv na COVID-19 krizo ni dovolj le organizacija tehničnih in fizičnih pogojev dela, ampak je potrebno ustrezno nasloviti tudi izzive psihološke dobrobiti zaposlenih v spremenjenih delovnih pogojih.

Webinar bo v sredo, 6. maja 2020 od 14.00 do 14.4175 ure.

Na webinarju se bomo ukvarjali s psihološkimi vidiki upravljanja s kadri, ki jih je v teh časih posebej težko izmeriti in upravljati (vrednostne orientacije, osebnostne značilnosti in razsežnosti, stopnja angažiranosti).

S kolegi psihologi bomo na slikovit način prikazali možne vplive teh vidikov na delovni proces in posledično poslovne rezultate (tj. posledice na ravni posameznika in organizacije).

Predstavljeni bodo tudi izsledki Raziskave o dobrobiti zaposlenih, ki je bila v aprilu 2020 izvedena med slovenskimi podjetji.

Poseben in najpomembnejši del bomo namenili vašim dilemam in vprašanjem.

Poseben poudarek bo na sledečih temah in vprašanjih:

  • Kako COVID-19 vpliva in razvija prihodnost dela?
  • Kako načrtovati človeške vire v novih pogojih dela?
  • Kakšne so prakse slovenskih podjetij v času pandemije na področju upravljanja s kadri in internega korporativnega komuniciranja?
  • Kaj je „pametno delo“ (angl. Smart Work) in kako ga spodbudimo s pravilnim naslavljanjem psihološke dobrobiti zaposlenih?
  • Kako nam pri upravljanju s človeškim kapitalom lahko pomaga tehnologija?
  • Kakšna je vloga organizacijske kulture?

 

Predavatelji:

Gregor Skender
Deoitte

Janek Musek
42 Group

Iztok Žilavec
42 Group

 

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje
Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!