Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Predlog zakona o izvajanju Uredbe EU o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike

V Uradnem listu RS, št. 172/2021 z dne 29.10.2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

 

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3354/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-davku-od-dohodkov-pravnih-oseb-zddpo-2s

Štajerska Gospodarska Zbornica

Prijava na e-novice