Zakoni, uredbe in odloki, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 49/2020 z dne 10.4.2020

Ljubljana_Parliament_Building

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji, Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ipd:

Zakoni, obvezne razlage zakonov
766. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

774. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

Odloki

772. Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji
773. Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

MINISTRSTVA

767. Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine
768. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA FUNDACIJA PATHUMA«

BANKA SLOVENIJE

769. Sklep o odlogu in prenehanju obveznosti poročanja bank, hranilnic, podružnic držav članic, plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalcev in drugih obveznikov
770. Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank
771. Sklep o določitvi prodajne cene zbirateljskih kovancev

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202049

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!