Zavod RS za zaposlovanje OS Maribor bo pričel z izvajanjem usposabljanj na področju deficitarnih poklicev gradbeništva, gostinstva ter kovinarstva

Ste brezposelna oseba in želite pridobiti dodatna znanja in se usposobiti za poklice, ki jih delodajalci iščejo?

S vključitvijo v programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja si boste povečali zaposlitvene možnosti in s tem dobili dodaten zagon za iskanje novih kariernih priložnosti.

Zavod RS za zaposlovanje OS Maribor bo v sodelovanju s Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo Maribor, Višjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor ter Tehniškim šolskim centrom Maribor pričel z izvajanjem usposabljanj na področju deficitarnih poklicev v dejavnostih:

  • gradbeništva – v programih Usposabljanja za slikopleskarska dela ter Osnove polaganja keramičnih oblog
  • gostinstva – v programu Usposabljanje za pomočnika kuharja
  • kovinarstva – v programih Tehnolog – programer CNC strojev za odrezovanje kovin, Ličar, Usposabljanje za delo ključavničarja

Vsa navedena usposabljanja so praktično naravnana in trajajo od 80-180 pedagoških ur, odvisno od programa, vključujejo pa tako praktični kot teoretični del in prakso pri delodajalcu.

S vključitvijo pridobite:

  • nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabite na delovnem mestu.
  • boljšo usposobljenost za opravljanje konkretnih del in nalog, po katerih povprašujejo delodajalci, s čimer si povečate zaposlitvene možnosti.

Več informacij o pogojih za vključitev lahko brezposelne osebe prijavljene na ZRSZ pridobijo pri svetovalkah zaposlitve ali v Kariernem središču.

Na spletni strani www.ess.gov.si lahko preverite vsa izobraževanja in usposabljanja, ki so na voljo brezposelnim osebam ter pridobite dodatne informacije o posameznih programih.