Novosti in obvestila

Datum

29. Jul 2022

Kategorije

Deli z drugimi

ZRSZ: Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas v višini od 5.400 do največ 8.820 EUR

Hitrejši vstop mladih na trg dela

Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas v višini od 5.400 do največ 8.820 EUR za delodajalce, ki bodo izbrani na javnem povabilu. Prijavite se z ePonudbo na Portalu za delodajalce.

V zadnjih 5 letih se je brezposelnost mladih bistveno zmanjšala in beležimo rekordno nizko brezposelnost. Hkrati se je zvišal delež zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas. Navedeno lahko deloma pripišemo tudi našem dosedanjemu programu Spodbude za trajno zaposlovanje mladih, v okviru katerega se je za nedoločen čas zaposlilo skoraj 7.400 mladih (od leta 2017).

Brezposelnost mladih želimo dodatno zmanjšati ter hkrati spodbuditi zaposlovanje za nedoločen čas in dodatno usposabljanje, zato objavljamo novo javno povabilo delodajalcem v okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela, ki je nadgradnja dosedanjega programa trajnega zaposlovanja mladih. Z novim programom bomo dodeljevali subvencije z namenom spodbuditi:

  • trajno zaposlovanje mladih, starih do vključno 25 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih, še posebej mladih, ki so vsaj eno leto brezposelni ter mladih z največ osnovnošolsko izobrazbo;
  • mentorstvo mladim pri uvajanju v delo;
  • usposabljanje in izobraževanje mladih in mentorjev (zaželeno pridobivanje digitalnih kompetenc);
  • vključitev v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje;
  • zmanjšanje neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela.

Subvencija znaša od 300 do 490 EUR/mesec in se izplačuje za največ 18 mesecev. Delodajalec lahko prejme skupaj od največ 5.400 do največ 8.820 EUR/osebo. Višina je odvisna od trajanja brezposelnostiizobrazbe in vključitve osebe v dodatno pokojninsko zavarovanje. Subvencija  je višja za 70 EUR/mesec v primeru, da delodajalec ob zaposlitvi osebo vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in za polni delovni čas. Sorazmerno nižja subvencija se izplača invalidom, ki skladno z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši tedenski delovni čas.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni, zagotavljajo mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj, imajo poravnane davke in obvezne dajatve ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev elektronsko na našem portalu za delodajalce od 16. 8. 2022 dalje. Pred prvo uporabo portala se morajo registrirati.

Del ponudbe so tudi podatki o prostem delovnem mestu, na podlagi katerih delodajalcem napotimo brezposelne iz ciljne skupine javnega povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata, ki ga zaposli šele po tem, ko je z nami sklenil pogodbo o dodelitvi subvencije.

Brezposelni se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega  svetovalca ali svetovalko na uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Poglejte si:

Vir: ZRSZ… 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic