Novosti in obvestila

Datum

03. Jun 2024

Kategorije

Deli z drugimi

10 milijonov evrov za spodbujanje velikih investicij

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija) je objavila Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, namen ukrepa pa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v napredno tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, za kar je na voljo 9,8 milijona evrov. Sofinanciranje investicije pa je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije investicije ter sheme državne pomoči, ki se uporabi skladno z določili javnega razpisa.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z investicijo v vrednosti:
• od 1 do 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti,
• od 0,5 do 3 milijone evrov v storitveni dejavnosti,
• od 0,5 do 2 milijona evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti,
pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 odstotkov vrednosti investicije.

Rok za oddajo vlog je 26. avgust 2024 do 12. ure.

Cilji javnega razpisa so:
– dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb, ob zagotavljanju trajnosti, razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
– višja dodana vrednost izdelkov in storitev v slovenskem izvozu,
– boljše pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
– ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
– krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter večja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
– enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic