Novosti in obvestila

Datum

03. Jun 2024

Kategorije

Deli z drugimi

Z davčnimi spremembami do spodbudnega okolja za razvojne kadre in krepitev gospodarstva

30.5.2024 – Na Ministrstvu za finance so pripravili predloge davčnih sprememb, ki bodo po načrtih začele veljati prihodnje leto.

V okviru priprav predlogov davčnih sprememb so – tudi s pomočjo razprav na Strateškem svetu za davke in Delovni skupini za davke – identificirali pomembne razvojne izzive obstoječega davčnega sistema, ki bi jih bilo smiselno podpreti z ustrezno oblikovanimi davčnimi ukrepi. S tem naslavljajo cilje povečanja produktivnosti in mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ob hkratnem zagotavljanju srednje- in dolgoročne vzdržnosti javnih financ.

Ključni del paketa davčnih sprememb bodo razvojno naravnani ukrepi s ciljem podpore dejavnostim in zaposlenim z višjo dodano vrednostjo za naslavljanje hitrejšega zmanjševanja zaostanka za državami, ki veljajo za inovacijske voditeljice. Z uvedbo ugodnejše davčne obravnave v obliki zmanjšane dohodnine v višini sedmih odstotkov prejete plače bomo podprli pogoje za dvig dodane vrednosti gospodarstva. Gre za ukrep, namenjen privabljanju visoko kvalificiranih kadrov. Ta bo veljal za Slovence, ki so bili nerezidenti Slovenije zaradi dela ali študija ter pridobivanja izkušenj v tujini vsaj pet let, ali tuje državljane, na novo zaposlene v Sloveniji, vsi pa morajo biti mlajši od 40 let. Ugodnejšo davčno obravnavo bodo ti ključni kadri lahko koristili pet let. Poleg tega bo olajšano nagrajevanje delavcev z delnicami in deleži, naslovljeni pa bodo tudi izzivi inovativnih zagonskih podjetij pri nagrajevanju zaposlenih in zagotavljanju ustrezne likvidnosti v začetnih fazah poslovanja.

Drugi del paketa bo vključeval ukrepe za izboljšanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in povečanje pravičnosti davčnega sistema. Med drugim gre za več ukrepov na področju davka na dodano vrednost, razširjeno bo časovno obdobje za koriščenje olajšave za zeleni in digitalni prehod z enega na pet let, plačila za kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost pa bodo izključena iz obdavčitve.

Z ukrepi v tretjem delu paketa bodo naslovljeni nekatere druge politike in cilji. Prilagojena bo obdavčitev sladkih (z dodanim sladkorjem) in energijskih pijač s splošne stopnje 9,5 odstotka na 22 odstotkov ter trošarine na alkohol in alkoholne pijače (brez vina). Ta ukrep ni namenjen pridobivanju dodatnih javnofinančnih virov, ampak doseganje ciljev na področju javnega zdravja.

Pripravljeni ukrepi bodo vključeni v spremembe Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o davčnem postopku in Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ter v Uredbo o določitvi zneska trošarin za alkohol in alkoholne pijače, ki bodo v javno obravnavo posredovani v kratkem.

Gre za prvi paket davčnih sprememb, ki bodo predvidoma uveljavljene v začetku naslednjega leta.

 

Vir: gov.si

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic