2. Štajerski gospodarski forum 2020: Ali gospodarstvo in finance sploh zanimajo mlade? TV Maribor, 19.2.2020

Raziskava Eurobarometer 2019 je med drugim prinesla nekoliko presenetljive rezultate: mlade najbolj zanimajo boj proti podnebnim spremembam, izboljšanje izobraževanja in usposabljanja ter odpravljanje revščine in ekonomskih oz. socialnih razlik.

Koliko pa jih zanimajo področja kot so finance, računovodstvo, poslovanje podjetij? Na podlagi česa se odločajo ali ne odločajo za študij? Čeprav marsikdo reče, da te teme mladih ne zanimajo, različne poletne finančne šole pričajo o obratnem – zanimanje je veliko in kapacitete tovrstnih delavnic za mlade, in to celo v osnovnih šolah, so hitro zapolnjene.

Kako je torej z zanimanjem za tovrstne študije in poklice?

20. februar 2020, TV Maribor

Ali delo v gospodarstvu zanima mlade?

Tema 2. štajerskega gospodarskega foruma, oddaje, ki jo v sodelovanju pripravljata ŠGZ in RTV Slovenija, TV Maribor in je bila predvajana v sredo, 19. februarja 2020, ob 20.00 na TV Maribor.

 

V njej bodo sodelovali:

  • Dušan Jovanovič, izredni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru
  • Mag. Jožica Planinšec Deržek, direktorica Obzorje d.o.o., Računovodske storitve in davčno svetovanje
  • Monika Strauss, študentka na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru
  • Urban Bratina, študent bolonjske II. stopnje na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

 

V Štajerskem gospodarskem forumu se tokrat sprašujemo, ali mlade zanima delo v gospodarstvu? Trg dela, potrebe delodajalcev, odločitve mladih, za kaj se bodo izobraževali, nam ponujajo zelo mešano sliko. In, kdo ve, kakšne bodo potrebe po kadrih čez pet let, ko bo nova generacija zaključila svoj študij?

Kliknite tukaj za ogled oddaje!