Obveznost prijave delavca – Nizozemska

holland-mill
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

NL Ministrstvo za socialne zadeve in zaposlovanje je 27. 1. 2020 organiziralo informativni sestanek za veleposlaništva EU DČ glede uvajanja obveznosti obveščanja o napotitvah delavcev s strani podjetij in nekaterih samozaposlenih.

Da bi spodbudila dostojno delo za delavce, ki jih delodajalec začasno napoti na NL, vlada NL s 1. 3. 2020 uvaja obveznost obveščanja za vse delodajalce (in nekatere samozaposlene) iz DČ EU, držav članic EGP in Švice, ki začasno zagotavljajo storitve na NL s svojimi zaposlenimi.

Obveznost izhaja iz NL zakona – WagwEU (The Terms of Employment Posted Workers in the European Union Act), ki je začel veljati 18. 6. 2016 in s katerim NL izvaja cilje iz direktive o napotitvi delavcev (96/71 / ES) in direktive o izvrševanju (2014/67 /EU).

Obveznost obveščanja velja za naslednje delodajalce:- delodajalce v tujini, ki na NL pridejo s svojimi zaposlenimi;- multinacionalke, ki zaposlene napotijo v svojo podružnico na NL;- začasne agencije za zaposlovanje, ki svoje delavce dajo na razpolago za delo na NL;- samozaposlene osebe, ki delajo v določenih sektorjih (ki so eksplicitno navedeni na: https://english.postedworkers.nl/employer/self-employed-persons).

Delodajalci v tujini (ali samozaposlene osebe) so dolžni vnaprej obvestiti/najaviti svoje delo in prihod delavcev na NL preko spletnega portala (online notification portal): www.postedworkers.nl

Vse informacije so objavljene na spletni strani https://english.postedworkers.nl/, povzetek je objavljen v priloženi brošuri.

Predstavnik Ministrstva za socialne zadeve in zaposlovanje je izpostavil, da so za neizpolnjevanje obveznosti obveščanja o napotitvah delavcev predvidene kazni.

Brošura Obveznost prijave delavca – Nizozemska

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.