2nd Southeast Europe Smart Society Conference, celovit pristop k razvoju pametne družbe, 13.1.2021

Celovit pristop k razvoju pametne družbe

Konferenco 2nd Southeast Europe Smart Society Conference organizira IKT horizontalna mreža ob podpori Združenja za informatiko pri GZS.
Uspešna digitalna preobrazba pametnih mest in skupnosti ni mogoča brez partnerskega sodelovanja na vseh ravneh – od države, lokalnih skupnosti – do ponudnikov digitalnih rešitev in storitev, zato na tem področju prednjačijo tiste družbe, ki se znajo poenotiti za doseganje skupnega cilja.

V duhu pospešene digitalizacije, si države EU prizadevajo postati pametne in iščejo rešitve, kako bi presegle izzive. Ker gre pri tem za veliko več kot le tehnološke ovire, bomo na letošnji konferenci govorili o strateških in organizacijskih pristopih, zagotavljanju kompetenc ljudi, ki skupaj s tehnološkimi, tvorijo pogoje za digitalno preobrazbo pametnih skupnosti v smeri izkoriščanja priložnosti digitalne ekonomije. Rdeča nit konference bo ustvarjanje pogojev za digitalno ekonomijo, primeri dobrih praks in umestitev v evropske razvojne projekte in priložnosti za financiranja. Na okrogli mizi bodo mnenja soočili predstavniki deležnikov, ki soustvarjajo pametno družbo.

Letošnja regionalna konferenca 2nd Southeast Europe Smart Society Conference, bo umeščena v okvir širšega evropskega dogajanja v sklopu CITY x CITY konference, ki jo organizira združenje OASC (Open & Agile Smart Cities), ki naslavlja tematiko pametnih skupnosti na ravni celotne EU. Oba dogodka bosta brezplačna in v obliki spletnega seminarja.

Konferenca je namenjena predstavnikom slovenskih in regionalnih lokalnih skupnosti, razvojnim agencijam, organizacijam, ki se ukvarjajo z rešitvami in storitvami za pametna mesta in skupnosti, državne uprave ter vsem partnerjem pri razvoju pametnih mest in skupnosti.

PRIJAVA NA KONFERENCO

Zadnji rok za prijavo je 11. 1. 2021.

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje