Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

36. strokovno posvetovanje DEM: PRISPEVKI K STRATEGIJI RAZVOJA SLOVENIJE IN POVEČANJE KONKURENČNOSTI PODJETIJ

Gospodarski razvoj Slovenije je od vstopa v EU kontinuirano in stabilno uresničeval temeljna načela trajnostnega razvoja, dosegal bistvene kriterije EU in izboljševal mednarodno konkurenčnost. Gospodarska kriza, ki je nastopila leta 2008, je zelo spremenila sliko našega gospodarstva in predvsem njegovo konkurenčnost na globalnem trgu.

Slovenija se danes sooča z največjim zaostankom na področju t.i. strukturnih reform, še posebej javnega, finančnega in podjetniškega sektorja. Tako so slovenska produktivnost, izvozna konkurenčnost in dodana vrednost na zaposlenega še vedno bistveno nižji kot v primerljivih državah EU. Za Slovenijo je pomembno, da ima celovito izdelano in zastavljeno gospodarsko strategijo z jasno opredeljenimi cilji in ukrepi. Kateri so tisti razvojni ukrepi in tiste reforme, ki bodo spodbudili gospodarsko rast in okrepili konkurenčnost gospodarstva?

Društvo ekonomistov Maribor skupaj s Štajersko gospodarsko zbornico organizira posvetovanje, na katerem bo predlagalo strategijo gospodarskega razvoja Slovenije, uspešni gospodarstveniki pa bodo predstavili primere dobre prakse za krizne čase. Vsem, ki se bodo prijavili na posvetovanje, bomo osnutek strategije poslali pred posvetovanjem, da bodo lahko pred ali na posvetovanju sporočili svoje predloge za končno verzijo dokumenta, ki ga bomo po posvetovanju posredovali parlamentu, vladi, Gospodarski zbornici Slovenije in drugim deležnikom.

Vljudno vabljeni na posvet!

Predsednik DEM:                                   Direktorica ŠGZ:
Prof. dr. Peter Glavič                              mag. Aleksandra Podgornik


IZ PROGRAMA…

A. PRISPEVKI K STRATEGIJI RAZVOJA IN KONKURENČNOSTI SLOVENIJE

08:30-09:15 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

09:00 – 09:20 Pozdrav organizatorjev
• predsednik Društva ekonomistov Maribor
• direktorica Štajerske gospodarske zbornice

9:20-9:40 Pozdrav in strategija gospodarskega razvoja do leta 2020
• ministrica za gospodarstvo, mag. Darja Radić

9:40-10:00 Prestrukturiranje financiranja okrevanja in gospodarskega razvoja
• viceguvernerka Banke Slovenije mag. Stanislava Zadravec-Caprirolo

10:00-10.20 Nujne so spremembe v družbeni odgovornosti
• ddr. Matjaž Mulej, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

10:20-10:50 Strukturne reforme
• direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, mag. Boštjan Vasle

10:50-11:20 Odmor

11:20-11:50 Izhodišča za strategijo gospodarskega razvoja Sloveniji
• prof. dr. Lojze Sočan idr.

11:50-12:20 Spodbujanje podjetništva in povečanje konkurenčnosti
• Prof. dr. Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

12:20-13:00 Razprava o strategiji razvoja Slovenije in prispevkih

13:00-14:00 Odmor – skupno kosilo

B. IZBOLJŠEVANJE INOVATIVNOST IN KONKURENČNOSTI V ORGANIZACIJAH – primeri najboljših praks

14:00-14:30 Primer usmerjenosti in odprtosti zdravstvene organizacije za boljšo dostopnost zdravstvenih storitev in zadovoljstvo strank
• mag. Jernej Završnik, dr. med. spec., direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor

14:30-15:00 Promocija blagovne znamke in tehnološko zasledovanje tuje konkurence
• Izidor Krivec, direktor Celjskih mesnine, Celje, nagrajenec GZS za leto 2010

15:00-15:30 Primer uspešnega uveljavljanja inovativnosti v podjetju TPV 
• dr. Tomaž Savšek, pomočnik generalnega direktorja, TPV d. d., Novo mesto

15:30-15:45 Odmor

15:45-16:15 Primer uspešnega razvoja podjetja ROTO Pavlinjek d. o. o.,  podjetja za predelavo in trženje, Černelavci, Štajersko-pomurska Gazela za leto 2010
•  Matjaž Pavlinjek, direktor podjetja

16:15-16:45 Analiza stanja slovenskega gospodarstva – primerjave z EU in svetom, prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti
• Prof. dr. Peter Stanovnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

16:45-17:00 Razprava o prispevkih in sklep posvetovanja

VABILO s programom  (Word) 

Prijavite se lahko s to PRIJAVNICO.

Dodatne informacije: Društvo ekonomistov Maribor,
Cafova ulica 7, 2000 Maribor, tel./fax 02 2511 940 ali
040 581 059, e-pošta: drustvo.ekonomistov@amis.net

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic