5. KAdrovska KOnferenca KAKO? Iz prakse za boljšo prakso, Zreče, 8.-9.11.2018