Novosti in obvestila

Datum

20. Maj 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Aleksander Vidovič – Slovenija kot industrijska lokacija: pogum za ponovni zagon

Preteklo leto je za večino podjetnikov minilo v znamenju pandemije Covid-19. Katera tveganja so trenutno posebej visoka, zakaj zamude pri plačilih strank predstavljajo največjo skrb za podjetnike in katere točke bistveno prispevajo k preprečevanju tveganja – o tem smo se v intervjuju pogovarjali z Aleksandrom Vidovičem, strokovnjakom kreditne zavarovalnice Acredia.

Slovenija trenutno doživlja hudo gospodarsko krizo. Kako nam lahko uspe ponovni zagon?

Aleksander Vidovič: Najprej bi poudaril, da sem prepričan v uspešno okrevanje. Za ponovni zagon gospodarstva je potrebna ekonomska politika, ki na eni strani blaži posledice krize, nastale zaradi pandemije, na drugi strani pa vsebuje strateške ukrepe za dolgoročno krepitev lokacije. Med drugim je potrebno povrniti pogum za nove investicije!

Kakšno vlogo ima pri tem kreditna zavarovalnica, kot je Acredia?

Aleksander Vidovič: Medtem ko je v javnem življenju treba ohranjati varnostno razdaljo, gre v gospodarstvu za tesnejše sodelovanje, delovanje v mrežah ter tako uporabo kreditne zavarovalnice kot zaščitne maske. Covid-19 je spremenil pravila igre! Nedvomno so pred nami zahtevni časi. Podjetja, ki so dobro pripravljena na obvladovanje tveganj, se bodo močno profilirala, če se bodo zaščitila pred tveganji, povezanimi s plačili. Pri tem imamo kot kreditna zavarovalnica vedno pomembnejšo vlogo.

Katera tveganja so zaradi koronavirusa posebej visoka in kaj najbolj skrbi podjetnike?

Aleksander Vidovič: Prvič se je zgodilo, da je kriza hkrati prizadela vsa podjetja po svetu. Menim, da lahko zaradi državnih investicij trenutno vidimo šele vrh ledene gore. Vendar nam mora biti jasno, da se bodo ti zaščitni ukrepi enkrat tudi končali in da se morajo končati. Zato je treba ukrepati.

Na samem vrhu seznama skrbi podjetnikov niso upadi prometa, težave v dobavni verigi, kibernetični napadi ali zmanjšanje prodaje, temveč zamude strank s plačili. Preprosto zato, ker imajo najbolj neposreden in občuten vpliv na lastno poslovno sposobnost podjetja. Zamude pri plačilu so se zaradi pandemije še povečale in so tako postale še pomembnejša tema. Zdaj šteje osredotočenost na najpomembnejše: točno prejemanje plačil in zaščita denarnega toka.

Kaj je torej po vašem mnenju potrebno, da se ta tveganja zmanjšajo?

Aleksander Vidovič: Pri tem imajo vodilno vlogo tri osrednja področja: načrtovanje, diverzifikacija in vlaganje v zmožnost uspešnega delovanja v prihodnosti!

  1. Načrtovanje: zagotoviti je treba, da se načrt za zmanjševanje tveganj pripravi vnaprej. To zajema načrtovanje določenih scenarijev, proaktivno upravljanje denarnih sredstev in dober vpogled v situacijo posameznega kupca. Acredia, ki je del omrežja Euler-Hermes, največje kreditne zavarovalnice na svetu, ima ustrezno strokovno znanje o državah in analitiki za vrednotenje trgov. Pri tem se strokovnjaki kreditne zavarovalniške skupine osredotočajo na ocenjevanje možnih posledic in učinka domin.
  2. Diverzifikacija: dobra raznolikost produktov in kupcev je pomembna tako z vidika zmanjševanja tveganj kot z vidika prihodkov. To je primerljivo s skladom, pri katerem se z izbiro različnih delnic poskuša pokriti različna področja tveganj.
  3. Zmožnost uspešnega delovanja v prihodnosti: za pozitivno bonitetno oceno je odločilna tudi ocena zmožnosti podjetja za uspešno delovanje v prihodnosti. In na podlagi izkušenj, pridobljenih v tem letu, vemo: digitalno je novo normalno. Zato pozivam k podjetniškemu pogumu in pripravljenosti za digitalizacijo oz. za realizacijo trajnostne strategije za digitalizacijo!

Kaj je kreditno zavarovanje? Kratko razlago najdete v tem videoposnetku.

»Covid-19 je spremenil pravila igre! Nedvomno so pred nami zahtevni časi.
Podjetja, ki so dobro pripravljena na obvladovanje tveganj, se bodo močno profilirala, če se bodo zaščitila pred tveganji, povezanimi s plačili. Pri tem imamo kot kreditna zavarovalnica vedno pomembnejšo vlogo.«

Aleksander Vidovič, Acredia – vodja prodaje za Slovenijo:
»Vemo, da podjetnikom največjo skrb predstavljajo zamude strank s plačili, preprosto zato, ker imajo najbolj neposreden in občuten vpliv na lastno poslovno sposobnost podjetja.«


www.acredia.at/sl/

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic