Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Brezplačen seminar: Ali se zavedamo, kdaj kršimo ali nam je kršeno konkurenčno pravo?

V okvir obvladovanja stroškov v podjetju, sodijo tudi stroški, ki nastanejo v zvezi s konkurenčnim pravom. Ti stroški lahko nastanejo zlasti na dva načina:

  • ker podjetje krši konkurenčno pravo in mora zato plačati globo, ki lahko znaša 10% letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu (vzporedno s tem plača globo tudi odgovorna oseba, ki lahko doseže tudi 30.000 EUR), in odškodnino;
  • ker podjetje, ki je utrpelo škodo, ki mu jo je s kršitvijo konkurenčnega prava povzročilo drugo podjetje ali več podjetij, ne uveljavlja odškodnine.

Nekateri protipravni posegi v tržno konkurenco so tudi kaznivo dejanje z zagroženo kaznijo zapora od 6 mesecev do 5 let. Zato je neupoštevanje konkurenčnega prava za podjetje in odgovorne osebe tvegano ter lahko predstavlja velik strošek.

Na seminarju bomo odgovorili na aktualna vprašanja:

  • kdaj gre za kršitev konkurenčnega prava oziroma katera ravnanja so prepovedana in katera dovoljena?
  • ali si podjetja med seboj lahko izmenjujejo poslovne informacije, oziroma kdaj je to prepovedano?
  • kdaj je druženje oziroma kontakti direktorjev ali drugih oseb iz različnih podjetij lahko problematično zaradi predpostavljenega usklajenega ravnanja?
  • kakšna je obravnava povezanih oseb?
  • kakšne so preiskovalne pristojnosti Urada RS za varstvo konkurence in kako vplivajo na podjetje?
  • kakšne možnosti ima podjetje, ki sicer že krši konkurenčno pravo, vendar se »skesa«?
  • kakšne možnosti ima podjetje, ki je utrpelo škodo zaradi kršitve konkurenčnega prava s strani drugega podjetja, in kakšne so lahko (interne) posledice, če tega ne stori?
  • kakšen je sistem varstva pred nekonkurenčnimi ravnanji?

Poudarek seminarja bo na veljavni slovenski zakonodaji, hkrati pa bodo nekatera vprašanja in praktični primeri obravnavani v luči evropskega prava. Po predstavitvi teoretičnega dela so mogoče individualne konzultacije s predavateljem.

Predavatelj: dr. Aleš Ferčič, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
 


VABILO

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic