Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Spremembe na področju okoljske zakonodaje

 Vsebina seminarja:

  • Ravnanje z odpadki – ravnanje z izrabljenimi gumami in druge novosti na področju zakonodaje o odpadkih

Spregovorili bomo o zahtevah, ki jih je uvedla v letu 2009 sprejeta uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami, vsebini direktive o odpadkih, ki jo bomo prenesli v slovenski pravni red še v letošnjem letu, stanju na področju ravnanja z odpadno embalažo in s tem povezanimi aktivnostmi MOP in GZS ter o vaših izkušnjah in pobudah iz prakse na področju odpadkov.


  • Kdo so upravljavci nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke in kakšne so njihove obveznosti?

 Pojasnili bomo, kakšne so obveznosti upravljavcev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo – opreme, ki vsebuje ozonu škodljiva hladiva ali fluorirane toplogredne pline, kako ravnati z zajetimi odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi oziroma fluoriranimi toplogrednimi plini in kakšne novosti nam s 1. januarjem 2010 prinaša Uredba (ES) št. 1005/2009 v zvezi z uporabo HCFC (npr. R22) za servisiranje obstoječe opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke. Kakšna so pravila ravnanja z opremo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne in kako se zahteve iz uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinih dopolnjujejo s predpisi o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo?


  • Zakaj spremembe na področju okoljskih dajatev?

Decembra 2009 je bila sprejeta nova uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki pa se v teh dneh ponovno spreminja. Seznanili vas bomo z razlogi za te spremembe in s stališči gospodarstva do sprejetih/predlaganih rešitev. Spremembe so predvidene tudi na področju okoljske dajatve za odlaganje odpadkov, mazalnih olj in odpadne embalaže. Okoljske dajatve se plačujejo tudi na proizvode, ki po preteku življenjske dobe postanejo odpadek (embalaža, električna in elektronska oprema, baterije, gume…). Kakšen je namen okoljskih dajatev? Z vami želimo izmenjati izkušnje pri izvajanju teh zahtev.

Seminar bo vodila Janja Leban, Služba za varstvo okolja GZS.

Kotizacija: za člane ŠGZ: 80,00 EUR + DDV;  za nečlane: 130,00 EUR + 20% DDV.  Vljudno vabljeni.
 


VABILO

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic